Chemie potravin - N323001
Anglický název: Food Chemistry
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B323001
Pro druh:  
Další informace: http://web.vscht.cz/dolezala/subpage4.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Doležal Marek doc. Dr. Ing.
Cejpek Karel doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N323043
Je záměnnost pro: N323043, B323001, AB323001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Doležal Marek doc. Dr. Ing. (16.11.2012)
Náplní předmětu jsou základní okruhy o chemickém složení potravin, fyzikálně-chemických, biochemických, senzorických a dalších vlastnostech jednotlivých složek, jejich funkci a významných interakcích a reakcích, které v potravinách probíhají při skladování, kulinárním a technologickém zpracování. Studenti budou seznámeni především se základními složkami výživy, tj. bílkovinami, tuky a sacharidy v jejich rozmanité podobě, ale také s dalšími esenciálními výživovými faktory (vitamíny, minerálními látkami) i látkami antinutričními a toxickými.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Doležal Marek doc. Dr. Ing. (09.08.2013)

Studenti budou umět:

Základní chemické složení potravinářských surovin a potravin

Posoudit možné chemické přeměny látek během technologického i kulinárního zpracování potravinářských surovin a potravin

Posoudit hodnotu potravinářských surovin a potravin z nutričního hlediska

Literatura -
Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)

Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin I, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009, 978-80-86659-15-2

Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin II, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009.978-80-86659-16-9

D: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P.: Food Chemistry, 4th revised edition, Springer, Berlin, 2009, 978-3-540-69933-0

D: Damodaran S., Parkin K.L., Fennema O.R. (eds.): Fennema´s Food Chemistry, 4th edition, CRC Press, Boca Raton 2008, 0849392721

Studijní opory -
Poslední úprava: Doležal Marek doc. Dr. Ing. (16.11.2012)

http://web.vscht.cz/dolezala/subpage1.html

http://e-knihovna.vscht.cz/admin/

http://www.sciencedirect.com/

Sylabus -
Poslední úprava: Doležal Marek doc. Dr. Ing. (16.11.2012)

1. Úvod, historie, voda

2. Bílkoviny, peptidy, aminokyseliny

3. Sacharidy

4. Maillardova reakce a další reakce sacharidů

5. Lipidy

6. Autooxidace a další reakce lipidů

7. Vitaminy

8. Minerální látky a stopové prvky

9. Sloučeniny ovlivňující vůni potravin

10. Sloučeniny ovlivňující chuť potravin

11. Sloučeniny ovlivňující barvu potravin

12. Přirozené toxické látky

13. Potravinářská aditiva

14. Kontaminanty potravin

Vstupní požadavky
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N110004 A N320001

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Doležal Marek doc. Dr. Ing. (16.11.2012)

Obecná a anorganická chemie I, Organická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 34
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.2 34
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 5 112 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 30