PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy chemie potravin - N323043
Anglický název: Fundamentals of Food Chemistry
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Doležal Marek doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N323001, Z323043
Je záměnnost pro: N323001, B323001, AB323001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: SEK323 (03.10.2011)
Posluchač se seznámí se základním chemickým složením potravin, fyzikálně-chemickými, biochemickými a senzorickými vlastnostmi jednotlivých složek, jejich funkci a významnými reakcemi, které v potravinách probíhají při skladování, kulinárním a technologickém zpracování.
Literatura
Poslední úprava: SEK323 (03.10.2011)

Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin I, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009.

Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin II, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009.

Sylabus
Poslední úprava: ROZ323 (22.03.2006)

1. Úvod, voda

2. Hlavní živiny - aminokyseliny

3. Hlavní živiny - bílkoviny a významné reakce

4. Hlavní živiny - mastné kyseliny a homolipidy

5. Hlavní živiny - heterolipidy a významné reakce

6. Hlavní živiny - monosacharidy a oligosacharidy

7. Hlavní živiny - polysacharidy a významné reakce

8. Přídatné živiny - minerální látky

9. Přídatné živiny - vitaminy

10. Senzoricky aktivní složky potravin - aromatické látky

11. Senzoricky aktivní složky potravin - barevné látky

12. Antinutriční a toxické složky potravin

13. Aditivní látky v potravinách

14. Kontaminanty potravin

 
VŠCHT Praha