PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Odborný projekt oboru kvalita a bezpečnost potravin - N323027
Anglický název: Quality and Safety of Foods: Specialised Project
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/7, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M323011
Pro druh:  
Garant: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M323011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
V rámci Odborného projektu oboru analýza potravin studenti vypracují literární rešerši zaměřenou na aktuelní poznatky v oblasti relevantní tématu diplomové práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Pracovat s relevantními informačními zdroji

Vypracovat literární rešerši na zadané téma s akcentem na aktuální informace

Literatura -
Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)

články v odborných časopisech

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)

http://www.sciencedirect.com

http://portal.isiknowledge.com/

http://www.scopus.com/home.url

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ323 (28.08.2013)

1. Zadání projektu v oboru kvalita a bezpečnost potravin.

2. - 13. Individuální práce na projektu, konzultace.

14. Prezentace a obhajoba projektu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ323 (28.08.2013)

Nejsou vyžadovány.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Práce na individuálním projektu 2.5 70
3 / 5 84 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 100

 
VŠCHT Praha