PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř předdiplomní praxe - N342019
Anglický název: Pre-diploma Work: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M342017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je předat studentům praktické návyky a zkušenosti při laboratorní nebo teoretické práci pod individuálním vedením pedagogů-budoucích školitelů diplomových prací. Studenti se naučí pracovat v týmu a budou obhajovat své výsledky na studentské vědecké konferenci.
Poslední úprava: TAJ342 (21.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Samostatně, ale v týmu pracovat na zadaném syntetickém, analytickém nebo teoretickém úkolu

Navrhovat a optimalizovat pracovní postupy

Operativně řešit problémy na základě dostupných údajů v literatuře

Obhájit výsledky své výzkumné práce na studentské vědecké konferenci

Poslední úprava: TAJ342 (21.11.2012)
Literatura -

Z: Kvíčala J.: Laboratorní technika organické chemie, VŠCHT Praha, 1998, 2007.

D: Kotek J.: Laboratorní technika, Učební texty Univerzity Karlovy v Praze.

D: Caron S.: Practical synthetic organic chemistry : reactions, principles, and techniques, Wiley, Hoboken, N.J., 2011.

Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/lam/new/NAVODY342BAKALv03.pdf

http://www.vscht.cz/lam/new/nmr.pdf

http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/

http://www.acdlabs.com/resources/freeware/nmr_proc/index.php

Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)
Sylabus -

1. Práce pod individuálním dohledem budoucího vedoucího diplomové práce

2. Příprava výchozích látek potřebných pro řešení diplomního úkolu

3. Samostatné řešení laboratorního projektu

4. Součástí klasifikovaného zápočtu je účast na studentské vědecké konferenci

Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř organické chemie 1

Laboratoř izolačních a separačních metod

Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Obhajoba individuálního projektu 40
Protokoly z individuálních projektů 30

 
VŠCHT Praha