PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální práce oboru fyzikální chemie I - N403033
Anglický název: Physical Chemistry: Semestral Work I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M403013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ403 (18.11.2012)
Cílem předmětu je (formou konkrétních úkolů) seznamovat studenta s metodiku experimentální a/nebo teoretické práce na pracovišti, které bude zaštiťovat jeho budoucí diplomovou práci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ403 (18.11.2012)

Studenti budou umět:

Používat experimentální zařízení a software svého školícího pracoviště.

Orientovat se v základní literatuře daného zaměření.

Zpracovávat a prezentovat své získávané výsledky.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ403 (27.08.2013)

Z: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ403 (18.11.2012)

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/index.html

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ403 (28.08.2013)

1. Zadání konkrétního úkolu vedoucím diplomové práce nebo pověřeným pracovníkem ústavu.

2. Práce na úkolu pod vedením vedoucího diplomové práce nebo pověřeného pracovníka ústavu.

3. Zpracování výsledků práce do prezentovatelné či publikovatelné formy.

4. Závěrečná prezentace výsledků a její kritické zhodnocení vedoucím práce a jeho spolupracovníky.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ403 (18.11.2012)

Fyzikální chemie I, Fyzikální chemie II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 3 84
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 50

 
VŠCHT Praha