PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemicko-inženýrský projekt - N409004
Anglický název: Chemical Engineering: Project
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 102 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi/ped/chip/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kohout Martin Ing. Ph.D.
Rejl František doc. Ing. Ph.D.
Grof Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N409004A, Z409004
Je záměnnost pro: N409004A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Chemické inženýrství na složitější problémy, tj. např. na problémy zahrnující několik jednotkových operací. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách, aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Postup řešení je následující: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky práce obhajují při závěrečné ústní prezentaci.
Poslední úprava: Kohout Martin (15.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Samostatně řešit konkrétní chemicko-inženýrskou úlohu

Pracovat v týmu

Prezentovat výsledky

Poslední úprava: Kohout Martin (15.11.2012)
Literatura -

D: Chemické inženýrství I, skripta VŠChT

D: Chemicko-inženýrské tabulky, e-tabulky http://www.vscht.cz/uchi/e_tabulky/index.html

Poslední úprava: Kohout Martin (15.11.2012)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/uchi/

Poslední úprava: Grof Zdeněk (16.07.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je standardně vyučován pouze v zimním semestru.

Informace o organizaci výuky a hodnocení přemětu jsou uvedeny na webových stránkách:

http://www.vscht.cz/uchi/ped/chip/

Poslední úprava: Grof Zdeněk (21.09.2012)
Sylabus -

1. Zadání projektu

2.- 13. Samostatné řešení projektu

14. Obhajoba výsledků a ústní prezentace

Poslední úprava: Kohout Martin (15.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I

Poslední úprava: Kohout Martin (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Obhajoba individuálního projektu 0.3 8
Práce na individuálním projektu 1.4 40
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 25
Protokoly z individuálních projektů 75

 
VŠCHT Praha