PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemicko-inženýrský projekt - Z409004
Anglický název: Chemical Engineering: Project
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: N409004A, N409004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Chemické inženýrství

2. na složitější problémy, tj. např. na problémy zahrnující několik jednotkových operací,

3. na problémy vyžadující k řešení přístupy odlišné od přístupů užívaných v základním

4. kursu chem. inženýrství atp. Problémy zadávané studentům k řešení simulují (na úrovni

5. obtížnosti odpovídající znalostem studentů) problémy, s jejichž řešením se absolventi

6. studia setkávají v provozní praxi. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách (obvykle

7. tříčlenných), aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Přístup k řešení je

8. komplexní: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní

9. řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky

10. práce obhajují při závěrečné diskusi s učitelem, který problém zadal a se kterým bylo

11. jeho řešení v průběhu semestru konzultováno.

Poslední úprava: SMIDOVAL (12.02.2007)
 
VŠCHT Praha