Počítačový algebraický systém Maple - N413010A
Anglický název: Computer Algebra System Maple
Zajišťuje: Ústav matematiky (413)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B413005
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/mat/p1/pas/pas_maple.html
Garant: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB413005, B413005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ413 (26.02.2014)
Předmět seznamuje se základními příkazy systému Maple. Příkazy se procvičují na aplikačních příkladech z matematiky, fyziky a chemického inženýrství.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ413 (26.02.2014)

Znalost základních příkazů systému Maple.

Jednoduché programování v systému Maple.

Schopnost používat systém Maple pro řešení komplexnějších úloh - praktické úlohy z fyziky, matematiky a chemického inženýrství.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ413 (12.07.2013)

D: R.B.Israel: Calculus the Maple way. Addison-Wesley Pub. Ltd., 1996

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ413 (26.02.2014)

http://www.vscht.cz/mat/PAS/Kurs.html

http://web.vscht.cz/~nemcovaj/PAS/Materialy.html

http://www.maplesoft.com/support/training/

Metody výuky -
Poslední úprava: TAJ413 (12.07.2013)

Cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ413 (26.02.2014)

1. Úvod, úpravy výrazů

2. Funkce, grafy funkcí, křivky

3. Grafy funkcí dvou proměnných, plochy

4. Animace

5. Limity, derivace

6. Integrály

7. Rovnice, nerovnice

8. Lineární algebra (vektory, matice, soustavy lineárních rovnic)

9. Obyčejné diferenciální rovnice

10. Programování

11. Aplikační příklady

12. Čtení dat ze souboru

13. Zápis dat do souboru

14. Závěrečný test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (18.11.2012)

Matematika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,2 6
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,3 8
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 50
Průběžné a zápočtové testy 40