Historie chemie - N832014A
Anglický název: History of Chemistry
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novák Miroslav Ing. CSc.
Záměnnost : N832014
Je záměnnost pro: V832001, N832014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (24.03.2009)
Students acquire an overview of development of theoretical ideas as well as practical aspects of chemistry from antiquity to present days. During the course topics concerning, e.g., ancient chemical technology, alchemy, chemical revolution in the 18th century, efforts to periodization of elements, evolution of chemical nomenclature and modern chemistry development are examined. The subject covers history of chemistry including fields, which are now taken as separate branches (pharmaceutical chemistry, metallurgy, etc.), with emphasis on significance of chemistry for mankind advancement.
Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (24.03.2009)

1.Význam chemie a její úloha v dějinách lidstva. Přehled probírané látky. Paralelní vývoj teoretické a aplikované chemie.

2.Starověk I. Významná střediska vývoje starověké společnosti, zdroje poznávání prehistorie. Pyrotechnologie - keramika, maltoviny, kovy.

3.Starověk II. Pyrotechnologie - sklo, glazury. Pigmenty. Konzervace potravin. Další technologie (fermentace, koželužství, barvení textilu, detergenty, léčiva, kosmetika).

4.Alchymie I. Řecká filosofie. Tetrasómiální nauka. Základy alchymických představ, lapis philosophorum, aqua vitae. Zdroje poznávání alchymie. Helénistické období.

5.Alchymie II. Arabská alchymie. Sulfomerkurová nauka. Evropská alchymie. Stupně přeměny hmoty. Alchymická symbolika. Velké dílo.

6.Alchymie III. Instrumenta. Alchymická nomenklatura. Indická a čínská alchymie. Alchymické představy v současném světle.

7.Přechodné období. Iatrochemie. Paracelsus a trojlátková soustava. Pneumatická chemie. Flogistonová teorie.

8.Počátky novodobé chemie - chemická revoluce. Lavoisier. Traité élémentaire de chemie. Zákon zachování hmoty.

9.Atomová teorie. Kvantitativní zákony chemických reakcí. Stechiometrie. Daltonova atomová teorie. Atom, molekula, ekvivalent. Dualistický a unitární systém. Typová teorie.

10.Vývoj teoretických názorů v organické chemii. Radikálová, substituční, typová, valenční teorie. Strukturní teorie. Teorie aromatických sloučenin. Stereochemie, optická a geometrická isomerie.

11.Periodizace prvků. Pravidlo triád. Telurický šroub. Pravidlo oktáv. Periodická tabulka - Lothar Meyer, D. I. Mendělejev. Historie objevování prvků.

12.Dějiny chemického názvosloví. Obecné principy odborné nomenklatury. Logogramy, redundance, absolutní a relativní nomenklatura. Protochemická a alchymická nomenklatura. Méthode de Nomenclature Chimique. Daltonovy a Berzeliovy logogramy. Vývoj českého názvosloví.

13.Dějiny technické chemie. Starověké technologické postupy. Počátky technické chemie v 16. a 17. století. Historie chemického a potravinářského průmyslu v českých zemích.

14.Dějiny výuky chemie v českých zemích. Historie VŠCHT. Významné osobnosti VŠCHT. Jaroslav Heyrovský.