PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Odborný německý jazyk II - N834011
Anglický název: Professional German Language II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Mikešová Eva Mgr.
Záměnnost : N834009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka. Tematické oblasti zahrnují potraviny, léčiva, materiály, restaurování.
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • využít odpovídající lexikální, gramatické a stylistické prostředky
  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • popsat proces, okomentovat grafické znázornění dat
  • prezentovat odborné téma vztahující se ke studovanému oboru

Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)
Literatura -

Z: Materiály vypracované katedrou jazyků ( webová stránka katedry )

D: Dreyer,Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch,Ismaning,1996, 3885327171

D: Hering A.,Matussek M.,Perlmann-Balme M.,Deutsch als Fremdsprache,Übungsgrammatik für die Mittelstufe,Hueber Verlag,Ismaning,2009, 9783190116577

D: Bäurle W.,Fröchtenicht E.,Prisma Chemie 7-10, Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2006, 9783120685609

D: Nuscher N.,Theophel E.,Prisma Chemie 1 Arbeitsblätter,Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2004, 9783120685029

Poslední úprava: TAJ834 (03.09.2013)
Studijní opory -

www.vscht.cz/kj/page/odkazy.html

Poslední úprava: TAJ834 (19.08.2013)
Sylabus -

1. Opakování gramatiky, úvod do tématu Lebensmittel.

2. Gesunde Ernährungsweise, opakování trpného rodu.

3. Konservierungsstoffe und ihre Geschichte, práce s odbornou slovní zásobou.

4. Příčestí v němčině (minulé, přítomné, příčestí přítomné s zu), rozvitý přívlastek.

5. 1. test, prezentace studentů.

6. Prezentace studentů.

7. Prezentace studentů.

8. Úvod do tématu Energieträger, Quiz: Kentnisse über Energieherstellung und Energieverbrauch.

9. Verarbeitung des Erdöls, Erdölprodukte, Video: Erdöl im Haushalt.

10. Opakování skloňování adjektiv, opakování závislého infinitivu a věty s ním.

11.Větné kostrukce (dass, damit, ohne dass, statt dass), jejich zkracování a použití v odborném textu.

12.Erneuerbare Energiequellen, práce s odbornou slovní zásobou.

13.Video: Löwenzahn - Gold aus Mist (Herrstellung von Biogas).

14.2. test, prezentace studentů, shrnutí a opakování látky ke zkoušce.

Poslední úprava: Gebeltová Ivana (03.02.2015)
Studijní prerekvizity -

Fachsprache Chemie I

Poslední úprava: TAJ834 (27.08.2015)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 20
Průběžné a zápočtové testy 15
Ústní zkouška 15

 
VŠCHT Praha