PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Tradiční mikrobiální biotechnologie - P319008
Anglický název: Traditional Microbial Biotechnology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Patáková Petra prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP319008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět zahrnuje komplexní pohled na tradiční mikrobiální biotechnologie jako jsou lihovarství, výroba droždí a mikrobiální biomasy, produkce organických kyselin pomocí mikroorganismů a další. Jednotlivé technologie jsou představeny od surovin a jejich zpracování, přes mikroorganismus a jeho požadavky na růst a produkci daného metabolitu, dále bioinženýrské uspořádání procesu (jednotlivé jednotkové operace) až po separační a purifikační procesy a likvidací/využití odpadů. Zdůrazněny jsou i legislativní požadavky na jednotlivé výroby.
Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti se budou umět orientovat v problematice tradičních mikrobních technologií, pochopí základní společnou strukturu všech těchto technologií a dokážou navrhnout obecný biproces. Z jednotlivých technologií si odnesou komplexní pohled na danou problematiku, spíše než detaily jednotlivých technologií.

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Literatura -

D:Handbook on Bioethanol, Ed. C.E.Wyman, Taylor&Francis, London 1996,1-56032-553-4

D:P. Johnson-Green: Introduction to Food Biotechnology, CRC Press, 2002,0-8493-1152-7

D:Biotechnology Vol. 3, Eds. H.-J.Rehm � G.Reed, VCH 1993 (též on-line version WileyInterscience)3-527-28310-2

D:Biotechnology Vol. 6, Eds. H.-J.Rehm � G.Reed, VCH 1996 (též on-line version WileyInterscience)3-527-28310-2

D:Biotechnology Vol. 9, Eds. H.-J.Rehm � G.Reed, VCH 1995 (též on-line version WileyInterscience)3-527-28310-2

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Studijní opory

http//eso.vscht.cz

Poslední úprava: Patáková Petra (25.05.2018)
Sylabus -

Suroviny pro mikrobiální technologie, zemědělské plodiny a jejich zpracování, využití lignocelulosových materiálů a odpadů různého typu pro mikrobiální technologie

Bioinženýrské aspekty technologií - sterilizace, kultivace různých typů, separace biomasy, separace a purifikace produktů

Průmyslové mikroorganismy - uchovávání, izolace, šlechtění, cílené modifikace

Legislativa mikrobiálních technologií - HACCP, správná výrobní praxe, práce s GMO

Lihovarství - produkce bioetanolu, výroba destilátů a lihovin, lihoviny vyráběné studenou cestou

Výroba pekařského droždí a mikrobiální biomasy pro krmné účely, lidskou výživu, kosmetiku a farmacii, pěstování jednobuněčných řas a jedlých hub

Produkce kyseliny octové, mléčné, citronové, jantarové a dalších pomocí mikroorganismů

Výroba aminokyselin - produkce pomocí divokých, mutantních a geneticky modifikovaných mikroorganismů

Výroba tradičních asijských fermentovaných potravin - sojová omáčka, miso, sufu a další

Aerobní a anaerobní čištění odadních vod, produkce bioplynu, čištění odpadních plynů

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Vstupní požadavky - angličtina

http//eso.vscht.cz

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Studijní prerekvizity -

mikrobiologie, bioinženýrství

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

ústní zkouška

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha