PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
State Behaviour and Thermodynamic Properties of Fluids - S403018
Anglický název: State Behaviour and Thermodynamic Properties of Fluids
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Růžička Květoslav prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N403018
Je záměnnost pro: N403018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
The course deals with the state behavior and thermodynamic properties of homogeneous fluid systems. Special attention is devoted to the description of state behavior of multicomponent systems, as well as to the calculation of thermodynamic properties of such systems. Calculation and usage of partial molar quantities is also covered. Finally, phase equilibria calculations by means of EOS (equations of state) are discussed.
Poslední úprava: Kopecká Blanka (03.08.2018)
Výstupy studia předmětu -

Students will be able to:

1) evaluate the state of the system (temperature, pressure, volume, mole number) by means of simple EOS (virial, cubic) as well as by means of complex, Wagner-type EOS.

2) evaluate the same properties for mixtures by using different approaches (mixing rules, corresponding state principle, empirical "laws")

3) calculate heat and work for given conditions (adiabatic, isothermal, isochoric, isobaric).

4) calulate thermodynamic quantities for pure components as well as for mixtures (entropy, enthalpy, Gibbs energy,...) as function of temperature and pressure or temperature and density, respectively.

5) calculate phase equilibria in single- as well as multicomponent mixtures by means of equations of state.

Poslední úprava: Kopecká Blanka (03.08.2018)
Literatura -

R: Novák J.P., Růžička K., Fulem M., Calculation of Thermodynamic Functions from Volumetric Properties, doi:10.1039/9781782627043-00476 (Chapter 17 in Volume Properties: Liquids, Solutions and Vapours, Letcher T., Wilhelm E., 2015, Royal Society of Chemistry, London, ISBN: 978-1-84973-899-6)

R: Sandler, S.I., Chemical, biochemical, and engineering thermodynamics. 2006, Hoboken, N.J.: John Wiley. ISBN 978-0-471-66174-0

A: Michelsen, M.L. and J.M. Mollerup, Thermodynamic models : fundamentals & computational aspects. 2007, Holte, Denmark: Tie-Line Publications. ISBN 87-989961-3-4

A: Riazi, M.R., Characterization and properties of petroleum fractions. 2005, West Conshohocken, PA: ASTM International. ISBN 407.0-8031-3361-8

A: Span, R., Multiparameter equations of state : an accurate source of thermodynamic property data. 2000, Berlin: Springer. ISBN 3-540-67311-3

Poslední úprava: Kopecká Blanka (03.08.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/sbcht/StavoveChovani_SbirkaPrikladu.pdf

Poslední úprava: Kopecká Blanka (03.08.2018)
Sylabus -

1. PVT behaviour of real fluids.

2. Introduction to intermolecular forces, Lennard - Jones potential.

3. Virial equation of state.

4. Equations of state for real fluids.

5. Theorem of corresponding states and its application.

6. State bahaviour of real mixtures.

7. Thermodynamic properties of ideal gas.

8. Departure function of real gas.

9. Termodynamic properties of real fluids.

10. Calculation of heat and work at different conditions.

11. Partial molar properties.

12. Fugacity and chemical potential.

13. Phase equilibria of single component systems.

14. Vapor pressures and related properties (experimental and estimation methods).

Poslední úprava: KNOBLOCL (12.03.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha