PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mathematics I - S413022
Anglický název: Mathematics I
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB413001
Pro druh:  
Další informace: http://The course is lectured in winter semester exclusively
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pokorný Pavel RNDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB413001
Ve slož. prerekvizitě: AB413003, B413003
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Pokorný Pavel RNDr. Ph.D. (01.08.2013)
Basic course in Calculus for students in bachelor program. It provides mathematical skills necessary for other subjects (physics, physical chemistry,...) in bachelor program. Success in Mathematics I is a prerequisite for Mathematics II.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Pokorný Pavel RNDr. Ph.D. (01.08.2013)

General skills:

1. basic mathematical terms

2. knowledge and understanding of basic algorithms

3. individual problem solving

4. basic mathematical background for formulation and solving of natural and engineering problems

5. numerical algorithms (algebraic equations, integration).

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Pokorný Pavel RNDr. Ph.D. (01.08.2013)

R: Porubský: Fundamental Mathematics for Engineers, Vol.I, VŠCHT, 2001, ISBN: 80-7080-418-1

Sylabus
Poslední úprava: Axmann Šimon Mgr. Ph.D. (14.01.2020)

1. Elements of Mathematical Logic. Introduction to calculus

2. Continuity and limits of the functions of one and two variables.

3. Derivatives, Mean value theorem, L’ Hospital’s rule. Partial derivatives.

4. Monotone functions, extreme values of a function, asymptotes of the graph.

5. Newton’s methods. Taylor’s formula with remainder. Differential.

6. Curves in plane, tangent vector. Polar coordinates.

7. Antiderivative. Definite integral. Geometric and physical applications.

8. Techniques of integration.

9. Improper integrals. Numerical integration. The mean value theorem for integrals.

10. Ordinary differential equations of the first order. Separable equations. Euler’s method.

11. Linear differential equations of the first and second order and their applications.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Pokorný Pavel RNDr. Ph.D. (01.08.2013)

No requirements

 
VŠCHT Praha