PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Enterprise Economics - S437005
Anglický název: Enterprise Economics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB837001
Další informace: http://kem.vscht.cz/subjects/25014
Garant: Grosová Stanislava doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB837001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
This course offers basic information from nearly all areas of enterprise economics. You will acquire knowledge about what costs and revenues are, how to get money for your business plans and how to plan and control production. For detailed knowledge of areas included in this subject specialty courses are offered.
Poslední úprava: ROZ437 (29.05.2012)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Get the basic insight into what is Enterprise Economics about.

Poslední úprava: ROZ437 (29.05.2012)
Literatura - angličtina

Samuelson W.F., Marks S.G.: Managerial Economics, Wiley,Boston 2003

Mansfield E., Allen W.B., Roberty N.A., Weigelt K.: Managerial Economics, Tudory, Applications and Case, New York 2002

Koontz H., Heinrich H.: Management.

The Global Marketplace student’s manual

Poslední úprava: ROZ437 (29.05.2012)
Metody výuky - angličtina

Lectures, exercises.

Poslední úprava: Botek Marek (23.11.2016)
Sylabus -

1. The company in the market economy

2. Structure of business activities

3. Assets and capital structure

4. Economic and business competencies

5. Company financing and valuation of capital investments

6. The production process and its structure

7. Fundamentals of the production process: performance indicators, norms and their utilization

8. Production equipment and capacity, depreciation

9. Maintenance systems

10. Specifics of work-flow, performance evaluation, workforce productivity and salaries

11. Costs and their classification, costs functions

12. Calculation of production costs

13. Non-absorbent calculation processes

14. Calculation processes specific to the chemical and food industries

Poslední úprava: ROZ437 (29.05.2012)
Vstupní požadavky - angličtina

English on comprehensive level.

Poslední úprava: ROZ437 (29.05.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 4 84 / 112
 
VŠCHT Praha