PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř organické chemie I - Z110002
Anglický název: Practical organic chemistry I
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/eso/pracoviste-110_cze.html
Garant: Šilhánková Alexandra Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B110005, AB110005, N110002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem kursu je naučit studenty základním operacím používaným v organické laboratoři. Studenti na sérii syntéz získávají potřebné pracovní návyky a zkušenosti při získávání a charakterizaci připravovaných substancí. Podmínkou vstupu do laboratoří je úspěšně složená zkouška z Organické chemie I.
Poslední úprava: SMIDOVAL (06.02.2006)
Literatura

Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, Vydavatelství VŠCHT, 2000.

Poslední úprava: SMIDOVAL (06.02.2006)
Sylabus -

1. Úvod do laboratoří, bezpečnost práce. Ukázky stavby aparatur a základních operací organické syntézy.

2. Konkrétní jednostupňové i vícestupňové syntézy (spojené s izolací a identifikací produktu) zaměřené na praktické zvládnutí krystalizace, filtrace a odsávání.

3. Zahřívání pod zpětným chladičem, případně za míchání

4. Destilace za atmosferického tlaku a za sníženého tlaku

5. Destilace s vodní parou

6. Stanovení bodu tání, GLC chromatografie připravených látek

Poslední úprava: SMIDOVAL (06.02.2006)
 
VŠCHT Praha