PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř fyzikální chemie II - Z403012
Anglický název: Physical Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Je záměnnost pro: AB403006, N403012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.02.2007)

Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001.

Sylabus -
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.02.2007)

1. Parciální molární objemy ve dvousložkovém systému.

2. Měření elektromotorických napětí (stanovení aktivitního koeficientu).

3. Vodivost elektrolytů.

4. Kinetika chemických reakcí II.řádu.

5. Určení aktivační energie reakcí I. a II. řádu.

 
VŠCHT Praha