PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Numerické metody - Z413005
Anglický název: Numerical Methods
Zajišťuje: Ústav matematiky (413)
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: N413005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (07.02.2006)

1. M. Kubíček., M. Dubcová., D. Janovská: Numerické metody a algoritmy, VŠCHT Praha 2005

2. M. Kubíček: Numerické algoritmy řešení chemicko- inženýrských úloh. SNTL 1983

3. M. Kubíček: Výpočtový seminář, SNTL - VŠCHT 1984.

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (07.02.2006)

1. Interpolace, diferenční formule, kvadraturní formule.

2. Numerické metody lineární algebry.

3. Řešení soustav nelineárních rovnic. Newtonova metoda.

4. Lineární a nelineární regrese. Gauss - Newtonova metoda.

5. Počáteční úloha pro ODR. Jednokrokové metody.

6. Vícekrokové metody. Stabilita. Odhad chyb.

7. Stiff systémy. A - stabilní metody.

8. Okrajová úloha pro ODR. Diferenční metody.

9. Metoda střelby.

10. Diferenční metody pro PDR parabolického typu.

11. Nelineární případ. Automaticka regulace kroků. Metoda přímek.

12. Diferenční metody pro PDR eliptického typu.

13. Bodově a blokově iterační metody.

14. Aplikace a výpočetní laboratoř.

 
VŠCHT Praha