PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Výtvarné cvičení I - Z700016
Anglický název: Art Practice I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Krajíček Milan MgA.
Sedmík Josef ak.mal.
Vodáková Radoslava
Je záměnnost pro: B700014, N700016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.02.2006)

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky ornamentiky.

Příprava motivu pro niello, reliéfu pro galvanoplastiku, reliéfu pro tepání, reliéfu pro aplikaci v glyptice.

Grafické a plastické osvojování studie lebky člověka; studie lebky zvířete.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
Grafické a plastické osvojování tvaru, dekoru, a barvy.

Grafické a plastické osvojování studie lebky člověka; studie lebky zvířete.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Vlastnosti kreslířských, malířských a modelářských materiálů, jejich používání v přípravné práci restaurátora. Problémy znázorňování objemu a prostoru v ploše textilie. Plocha a linie, cvičení kreslířskými materiály. Nauka o barvách, barevné kontrasty a valéry. Iluze skutečnosti ve výtvarném vyjadřování. Stylizace tvaru.

 
VŠCHT Praha