Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Doplňující didaktické studium angličtiny - kombinovaně (C-K837-0005)

  Doplňující didaktické studium angličtiny - kombinovaně
  Program CŽV - na výkon povolání
  Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
  kombinovaný
  angličtina
  Program je určen učitelům všech typů škol, kteří chtějí získat metodické kompetence pro výuku anglického jazyka nebo si chtějí osvěžit metodiku jazykové výuky či se dozvědět o nových výukových trendech. Jednosemestrální Doplňující didaktické stadium je akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Součástí studia jsou konzultace. Výuka probíhá v angličtině v kombinované formě (úvod a závěr prezenčně; jinak on-line). Pedagogický sbor tvoří zkušený tým vyučujících Mgr. Jana Čadová a Mgr. Markéta Nedvědová.
  Obecným cílem programu je zkvalitnění výuky cizích jazyků, které vychází z dlouhodobého záměru MŠMT ČR v oblasti vzdělávání.
  V konkrétní rovině se studium zaměřuje na zvýšení didaktických kompetencí učitelů angličtiny tak, aby splňovali kvalifikační předpoklady pro výuku cizího jazyka a na prohloubení a rozšíření pedagogických a metodických postupů a jejich aplikaci ve vlastní praxi. Získávané znalosti a dovednosti mohou účastníci studia ihned uplatňovat ve své profesní praxi.
  MSMT-10909/2020-5-411
  MŠMT
  MSMT-8358/2018-1 
  Doplňující didaktické studium angličtiny - kombinovaně
  zahájení výuky: 16. 2.2023
  výukový den: čtvrtek 14:30 - 18:00; tři prezenční setkání v budově VŠCHT Jankovcova 23, Praha 7; jinak on-line v prostředí MS Teams"
  15
  nejsou
  Zaplacený úč. poplatek
  • sbalit rozbalit
   závěrečná zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   nejsou uvedeny
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
   §12 písm. b) a d) zákona 563/2004 Sb., a § 6b vyhlášky 317/2005 Sb.
  • sbalit rozbalit
   Hřebačková Monika PhDr.
   Ústav ekonomiky a managementu
   Ústav ekonomiky a managementu
   Jankovcova 23, Praha 7
  • sbalit rozbalit
   2022/2023
   letní semestr, Únor
   1
   64 hodiny
   zahájení výuky: 16.02.2023, závěrečná zkouka v červnu 2023, 16 setkání z toho 13 on-line.
   Čtvrtek
  • sbalit rozbalit
   5900 Kč / kurz
   osvobozeno od DPH
   osvobozeno
  • sbalit rozbalit
   On-line
   Ústav ekonomiky a managementu
   Čápová Jitka Bc. DiS.
   Hřebačková Monika PhDr.
   skills@vscht.cz
   737 899 874
   13.11.2022 - 15.02.2023
   Na základě podané přihlášky a uhrazeného poplatku


  • sbalit rozbalit