Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  U3V - Potraviny a výživa (C-K352-0002)

  U3V - Potraviny a výživa
  Program CŽV - univerzita třetího věku
  Fakulta potravinářské a biochemické technologie
  prezenční
  čeština
  Cílem kurzu Potraviny a výživa je vzdělání zájemců z řad seniorů v oblasti moderních poznatků o zdravé výživě a jejích zásadách, speciální výživě, chemii a technologii výroby potravin. Zájemci získají informace o současném stavu poznání ve vztahu mezi potravinami, jejich základními složkami a zdravím člověka v jednotlivých životních etapách a situacích. Získají základní přehled o trendech ve výživě populace moderní společnosti, pro kterou je charakteristická snížená potřeba fyzické práce a pohybu vůbec s přebytkem příjmu energie v potravě, což jsou faktory vedoucí k závažným civilizačním onemocněním. Dále posluchači kurzu získají základní informace o chemii, biochemii a mikrobiologii potravin a potravinářských procesů, včetně přínosů i zdravotních rizik některých významných složek potravin. Součástí kurzu je také přehled potravinářských surovin a základních principů jejich zpracování v technologických postupech výroby potravin. Kurz zahrnuje také nástin základní potravinářské legislativy a hlavních principů správné výrobní praxe a správné hygienické praxe.
  U3V - Potraviny a výživa
  4 semestry (po 10 týdnech), 2 hodiny týdně

  Akademický rok 2023–2024 (zimní semestr)
  Náplň kurzu

  Základy výživy
  Fyziologické procesy v lidské výživě
  Autenticita a falšování potravin
  Aplikace mikrobiologie v potravinářství
  Základy potravinářské biochemie
  Suroviny pro potravinářskou výrobu
  Potraviny pro speciální výživu
  Přehled potravinářské legislativy, Značení potravin
  Maso a masné výrobky
  Cukrovarnictví
  Sladařství a pivovarství
  Luštěniny ve výživě člověka
  Základy škrobárenství
  Tradiční biotechnologie (líh, droždí, ocet)
  Získávání a rafinace rostlinných olejů a tuků
  Rizikové složky diety, možnosti prevence

  Akademický rok 2023–2024 (letní semestr)
  Náplň kurzu

  Vejce – zpracování a výživa
  Vinařství
  Základy a metody senzorické analýzy
  Čaj a káva
  Změny živin během zpracování potravin
  Pekařské suroviny, těstoviny, trvanlivé pečivo
  Obaly a obalová technika
  Kosmetika
  Skladování a posklizňové změny ovoce a zeleniny
  Základy konzervace potravin
  Hotové pokrmy a lahůdky
  Nealkoholické nápoje
  Základy mlékárenství
  Výroba sýrů a jejich kvalita
  Mlýnská a pekárenská výroba
  Výroba čokolády a cukrovinek
  45
  akceptací přihlášky
  Ke studiu jsou přijímáni studenti, u kterých se předpokládá, že mají ukončené středoškolské vzdělání, případně střední odborné nebo podobné. Dalším předpokladem je skutečnost, že uchazeč pobírá starobní, případně invalidní důchod. Zaměstnání při důchodu není překážkou přijetí.

  Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 500 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.

   • sbalit rozbalit
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    nejsou uvedeny
   • sbalit rozbalit
    Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D.
    Šviráková Eva Ing. Ph.D.
    Děkanát FPBT
    Děkanát FPBT
    VŠCHT v Praze
   • sbalit rozbalit
    2023/2024
    zimní semestr, Září
    04.10.23
    4
    96 hodin
   • sbalit rozbalit
    500 Kč / semestr
    Podle čl. 15 Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schváleného dne 8.10.2014 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pod čj. MSMT-36662/2014-30 je stanoven poplatek za studium v programech U3V.

    Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 500 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.

    Poplatek za studium lze platit bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet VŠCHT Praha.

    číslo účtu: 130 197 294/0300

    variabilní symbol: 352 82 5111

    specifický symbol: RČ posluchače
    osvobozeno
   • sbalit rozbalit
    online
    Brzoňová Dana
    Dana.Brzonova@vscht.cz
    220 443 650
    07.12.2022 - 31.08.2023
    přijímací řízení bude uzavřeno po naplnění kapacit
    akceptace přihlášky
   • sbalit rozbalit