Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  Informace pro uchazeče do bakalářského studia, kteří nedělají přijímací zkoušky:

  • Vysvětlení symbolů uvedených u přihlášky do bakalářského studia najdete zde: Symboly
  • 17.6.2023 - 26.6.2023 zpracování výsledků Přijímacího řízení - v té době již nemusíte vidět předběžné výsledky.
  • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude rozesíláno od 26.6.2023.
  • Odvolání proti nepřijetí ke studiu lze podat až po doručení Rozhodnutí o nepřijetí (obdržíte písemně koncem června 2023).

  Pedagogické oddělení VŠCHT Praha

  U3V - Potraviny a výživa (C-K352-0002)

  U3V - Potraviny a výživa
  Program CŽV - univerzita třetího věku
  Fakulta potravinářské a biochemické technologie
  prezenční
  čeština
  Cílem kurzu Potraviny a výživa je popularizace zásad zdravé výživy a potravinářských oborů mezi seniory. Posluchači se seznámí s nejnutnějšími teoretickými základy chemie potravin, mikrobiologie a dále pak s problematikou výroby potravin v celé její šíři a získají informace o moderních technologiích, směrech rozvoje jednotlivých odvětví a o současných trendech správné výživy a životosprávy pro jednotlivé kategorie obyvatelstva od dětské výživy až po seniory. Budou též seznámeni s legislativou, a produkcí a sortimentem potravinářských výrobků a surovin včetně jejich kulinárního zpracování, s výrobou nových potravin, s funkčními potravinami a potravními doplňky apod.
  U3V - Potraviny a výživa
  4 semestry (po 10 týdnech), 2 hodiny týdně

  Základy výživy
  Historie a současnost výživy
  Fyziologické procesy v lidské výživě
  Základy genetiky
  Enzymy, vitaminy
  Základy metabolismu
  Aplikace biologie na potravinářské suroviny
  Základy mikrobiologie
  Aplikace mikrobiologie v potravinářství
  Ochrana životního prostředí z hlediska množství a kvality vody
  Změny živin během přípravy pokrmů
  Vývoj biotechnologií a životní prostředí
  Vývoj produkce a spotřeby potravin u nás a v zahraničí; zásady legislativy kontroly
  Základy senzorické analýzy
  Metody senzorické analýzy s praktickým procvičením
  Obaly a obalová technika
  Prací prostředky a detergenty
  Kosmetika
  Vejce ve výživě člověka
  Drůbež ve výživě člověka
  Vývoj biotechnologií a životní prostředí
  Základy konzervace
  Technologie ovoce a zeleniny
  Posklizňové zpracování ovoce a zeleniny
  Základy škrobárenství
  Mlýnská výroba, pekárenská výroba
  Výroba těstovin a trvanlivého pečiva
  Výroba snack výrobků a cereální směsi
  Základy mlékárenství
  Výroba sýrů a jejich kvalita
  Zpracování masa
  Výroba uzenin
  Čaj - pěstování, druhy, degustace
  Káva
  Koření, přehled, původ, použití
  45
  akceptací přihlášky
  Ke studiu jsou přijímáni studenti, u kterých se předpokládá, že mají ukončené středoškolské vzdělání, případně střední odborné nebo podobné. Dalším předpokladem je skutečnost, že uchazeč pobírá starobní, případně invalidní důchod. Zaměstnání při důchodu není překážkou přijetí.

  Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 300 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.
  • sbalit rozbalit
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
   nejsou uvedeny
  • sbalit rozbalit
   Šviráková Eva Ing. Ph.D.
   Děkanát FPBT
   Děkanát FPBT
   VŠCHT v Praze
  • sbalit rozbalit
   2023/2024
   zimní semestr, Září
   4
   80 hodin
  • sbalit rozbalit
   500 Kč / semestr
   Podle čl. 15 Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schváleného dne 8.10.2014 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pod čj. MSMT-36662/2014-30 je stanoven poplatek za studium v programech U3V.

   Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 500 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.

   Poplatek za studium lze platit bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet VŠCHT Praha.

   číslo účtu: 130 197 294/0300

   variabilní symbol: 352 82 5111

   specifický symbol: RČ posluchače
   osvobozeno
  • sbalit rozbalit
   online
   Brzoňová Dana
   Dana.Brzonova@vscht.cz
   220 443 650
   07.12.2022 - 31.08.2023
   přijímací řízení bude uzavřeno po naplnění kapacit
   akceptace přihlášky
  • sbalit rozbalit