Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  Informace pro uchazeče do bakalářského studia, kteří nedělají přijímací zkoušky:

  • Vysvětlení symbolů uvedených u přihlášky do bakalářského studia najdete zde: Symboly
  • 17.6.2023 - 26.6.2023 zpracování výsledků Přijímacího řízení - v té době již nemusíte vidět předběžné výsledky.
  • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude rozesíláno od 26.6.2023.
  • Odvolání proti nepřijetí ke studiu lze podat až po doručení Rozhodnutí o nepřijetí (obdržíte písemně koncem června 2023).

  Pedagogické oddělení VŠCHT Praha

  Rozšiřující studium anglického jazyka - kombinovaně (C-K837-0003)

  Rozšiřující studium anglického jazyka - kombinovaně
  Program CŽV - na výkon povolání
  Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
  kombinovaný
  angličtina
  Dvouleté studium akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřené na zkvalitnění výuky cizích jazyků, které vychází z dlouhodobého záměru MŠMT ČR v oblasti vzdělávání (podpora cizích jazyků a komunikačních a informačních technologií).
  V konkrétní rovině se studium zaměřuje na
  - zvýšení jazykových a komunikačních kompetencí učitelů angličtiny tak, aby splňovali kvalifikační předpoklady
  - dosažení jazykové úrovně C1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech dovednostech (poslech, čtení, mluvení a psaní), včetně sociálně kulturních a pragmatických aspektů (např. funkčního využívání jazykových prostředků a norem v různých prostředích)
  - prohloubení a rozšíření pedagogických a metodických postupů a jejich aplikaci ve vlastní praxi
  Získávané znalosti a dovednosti mohou účastníci studia ihned uplatňovat ve své profesní praxi.

  Studium je akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
  MSMT-691/2022-4-172
  MŠMT ČR
  MSMT-8358/2018-1 
  Rozšiřující studium anglického jazyka
  Výuka probíhá v kombinované formě ve 4 semestrech. V každém semestru jsou 2 výukové dny prezenčně, zbytek on-line. Zkoušky probíhají prezenčně. Výukovým dnem je pátek.
  1. semestr:
  Kulturní studia
  Morfologie
  Fonetika
  Cvičení z praktického jazyka
  Didaktika
  Lexikologie

  2. semestr:
  Vybrané kapitoly z britské literatury
  Syntax
  Fonetika
  Cvičení z praktického jazyka
  Metodika
  Lexikologie Literatura pro děti a mládež
  Povinně volitelný předmět

  3. semestr:
  Syntax
  Fonetika
  Cvičení z praktického jazyka
  Psaní
  Metodika, specifika věkových skupin
  Povinně volitelný předmět

  4. semestr:
  Cvičení z praktického jazyka
  Psaní
  Metodika, specifika věkových skupin
  Povinně volitelný předmět
  Vybrané kapitoly z americké literatury Literatura pro děti a mládež
  Odborný jazykový styl
  15
  Studium je určeno učitelům všech typů škol, kteří si chtějí rozšířit svoji odbornost o anglický jazyk, zlepšit a osvěžit metodiku jazykové výuky či se dozvědět o nových trendech ve výuce cizích jazyků.
  Přijímací zkouška proběhne distanční formou. Bude složena z testu, motivačního dopisu a skype pohovoru. Bližší informace k jednotlivým částem zkoušky obdržíte po odeslání přihlášky ke studiu. Přijímací zkouška není zpoplatněna.
  Docházka / účast na on-line webinářích, aktivní účast a skládání zápočtů a zkoušek.
  • sbalit rozbalit
   obhajoba závěrečné práce
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
   Kvalifikace pro výuku anglického jazyka podle zákona č. 563/2004 Sb. §6 odst. 1 písm. a) a b) a vyhlášky č. 317/2005 Sb
   není
  • sbalit rozbalit
   Hřebačková Monika PhDr.
   Ústav ekonomiky a managementu
   Ústav ekonomiky a managementu
   Jankonvcova 23, Prague 7
  • sbalit rozbalit
   2023/2024
   zimní semestr, Září
   4
   450 hodin
   450 vyučovacích hodin je rozděleno do 4 semestrů.
   Pátek
  • sbalit rozbalit
   49000 Kč / kurz
   platby probíhají po semestrech na základě vystavených faktur.
   1. semestr: 9500 Kč
   2. semestr: 13 500 Kč
   3. semestr: 13 000 Kč
   4. semestr: 13 000 Kč
   osvobozeno
  • sbalit rozbalit
   on-line
   Ústav ekonomiky a managementu
   Čápová Jitka Bc. DiS.
   jitka.capova@vscht.cz
   737 899 874
   16.01.2023 - 22.09.2023
   Přijímací zkouška proběhne distanční formou. Bude složena z motivačního dopisu a pohovoru přes MS Teams. Bližší informace k jednotlivým částem zkoušky obdržíte po odeslání přihlášky ke studiu. Přijímací zkouška není zpoplatněna.
  • sbalit rozbalit