Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  U3V - Chemie a svět kolem nás (C-K150-0002)

  U3V - Chemie a svět kolem nás
  Program CŽV - univerzita třetího věku
  Fakulta chemické technologie
  kombinovaný
  čeština
  Základním smyslem kurzu "Chemie a živý organismus" je poskytnout zájemcům všeobecný přehled o využití chemie v běžném životě člověka, tj. kde všude je chemie využívána. Kurz je zaměřen na získání základních znalostí o problematice nejdůležitějších skupin biologicky aktivních látek, jako jsou léčiva, vonné látky a chuťové látky, návykové látky, látky zneužívané jako dopink, stejně jako novými oblastmi materiálového inženýrství jako jsou nanomedicína, biomateriály apod. Dále budou účastníci kurzu seznámeni s možnostmi restaurování a ochrany památek v oblasti skla, archiválií a dalšími. Součástí kurzu budou i exkurze po ústavech VŠCHT Praha, pro získání přesnější představy o praxi.
  U3V - Chemie a svět kolem nás
  1. semestr

  Chemie kolem nás
  Jedovaté organismy (houby, živočichové, rostliny,...)
  Ozon a voda
  Metody konzervování a restaurování památek
  2. semestr

  Osud léčiva v organismu, návykové látky
  Lékové formy - tablety, masti, tobolky a další
  Archiválie a sklo
  3. semestr

  Polymery kolem nás,
  Chemie v domácnosti a na zahradě
  Barevná chemie
  Biomasa
  4. semestr

  Polymery v lékařství a farmacii
  Čistící procesy ve farmacii
  Chemie a sportovní aktivity
  40
  akceptace přihlášky
  Ke studiu jsou přijímáni studenti, u kterých se předpokládá, že mají ukončené středoškolské vzdělání, případně střední odborné nebo podobné. Dalším předpokladem je skutečnost, že uchazeč pobírá starobní, případně invalidní důchod. Zaměstnání při důchodu není překážkou přijetí.

  Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 300 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.

   • sbalit rozbalit
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    nejsou uvedeny
   • sbalit rozbalit
    Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
    Děkanát FCHT
    Ústav organické technologie
   • sbalit rozbalit
    2023/2024
    zimní semestr
    12.09.23
    4
    100 hodin
   • sbalit rozbalit
    300 Kč / semestr
    Podle čl. 15 Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schváleného dne 8.10.2014 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pod čj. MSMT-36662/2014-30 je stanoven poplatek za studium v programech U3V.

    Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 300 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.

    Poplatek za studium lze platit bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet VŠCHT Praha.

    číslo účtu: 130 197 294/0300

    variabilní symbol: 150 82 5111

    specifický symbol: RČ studenta
    osvobozeno
   • sbalit rozbalit
    VŠCHT, Technická 3, 16628 Praha
    Děkanát FCHT
    Šáchová Monika Ing.
    Monika.Sachova@vscht.cz
    220443768
    01.01.2023 - 31.08.2023
    přijímací řízení bude uzavřeno po naplnění kapacit
    akceptace přihlášky
   • sbalit rozbalit