Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Sustainability management (C-K241-0001)

  Sustainability management
  Program CŽV - zájmový
  Fakulta technologie ochrany prostředí
  prezenční
  čeština
  Cílem kurzu je podat teoretické základy i aktuální informace o tématech týkajících se udržitelného rozvoje a možnostech jeho implementace do činnosti organizací.
  Absolventi kurzu budou schopni navrhnout, vytvořit a implementovat firemní strategie, hodnoty a zásady udržitelnosti do činnosti organizací. Absolvování kurzu poskytne účastníkům kompetence potřebné pro kvalifikaci manažer udržitelnosti.
  Obsah kurzu je koncipován v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje definovanými OSN pro následujících 15 let (SDGs) a pokrývá témata environmentálního, sociálního i ekonomického pilíře udržitelnosti.
  Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti i příležitosti v oblasti udržitelného rozvoje. Kurz je vhodný pro pracovníky zodpovědné za oblast strategie a rozvoje, CRS, udržitelnosti a životního prostředí nebo marketingu a PR. Kurz je vhodný i pro jednotlivce, kteří mají zájem o integraci principů udržitelného chování ve svém osobním životě nebo soukromých aktivitách.
  P0712D130004
  Sustainability and Environmental Engineering
  Sustainability management
  11 celodenních vyučujících bloků, 88 přednášek, 2 denní exkurze
  32
  nejsou
  úhrada kurzovného

   • sbalit rozbalit
    obhajoba závěrečné práce
    Osvědčení o absolvování programu
    nejsou uvedeny
   • sbalit rozbalit
    Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
    Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
    Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
    Green Table, Florentinum, Na Florenci 15, 110 00 Praha 1
   • sbalit rozbalit
    2023/2024
    zimní semestr, Září
    22.09.23
    2
    96 hodin
    22.9.2023 - 26.4.2024
    22.9.2023
    6.10.2023
    26.10.2023
    27.10.2023
    24.11.2023
    15.12.2023
    12.1.2024
    26.1.2024
    23.2.2024
    15.3.2024
    5.4.2024
    26.4.2024
   • sbalit rozbalit
    46000 Kč / kurz
   • sbalit rozbalit
    online
    Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
    Trecáková Tatiana Ing. et Ing. Ph.D.
    Tatiana.Trecakova@vscht.cz
    776224188
    26.04.2023 - 18.09.2023
   • sbalit rozbalit