Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Odborná a jazyková příprava ke studiu akreditovaných studijních programů - Han&Vig (C-K837-0014)

  Odborná a jazyková příprava ke studiu akreditovaných studijních programů - Han&Vig
  Program CŽV - zájmový
  Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
  prezenční
  čeština
  Jazyková a odborná příprava ke studiu na Ústavu ekonomiky a managementu je určena zahraničním uchazečům o studium akreditovaných bakalářských nebo magisterských programů na ÚEM VŠCHT a dalších českých vysokých školách, uchazečům, kteří si potřebují osvojit a zkonsolidovat jazykové znalosti a dovednosti, získat komunikativní kompetence a orientaci v základní terminologii svého budoucího programu.

  Jedná se odbornou a jazykovou přípravu ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy, organizovanou VŠCHT Praha jako veřejnou vysokou školou ve smyslu ust. § 64 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

  Výuka je organizována ve dvou semestrech. Začíná osvojením základních jazykových kompetencí. Vstupní jazyková úroveň je A0 (podle SERR). Ve druhém semestru jsou zařazovány odborné tematické bloky - matematické operace a názvosloví, projektová výuka, interkulturní komunikace, techniky VŠ studia - metodicky připravující na zvládnutí vysokoškolského studia.

  V rámci programu může být zařazena i konsolidace anglického jazyka a další odborné předměty dle volby účastníků.
  Hlavním cílem je připravit studenty
  - ke zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 (SERR), která je požadována většinou českých vysokých škol
  - dále k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
  - a na úspěšné zvládnutí VŠ studia
  Odborná a jazyková příprava ke studiu akreditovaných studijních programů
  září - červen
  20 - 30 hodin týdně; 4 - 6 dní v týdnu.
  jazyková úroveň anglického jazyka minimálně A2 SERR;
  znalost latinské abecedy slovem i písmem;
  přihlašování prostřednictvím objednatele kurzu
  podmínkou pro přijetí do programu je vyplnění Language Study Compass - Motivaton form
  Pravidelná aktivní účast min. 80 %; dodržování studijního řádu přípravného kurzu a plnění studijních povinností.

   • sbalit rozbalit
    jiná
    závěrečná zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    nejsou uvedeny
   • sbalit rozbalit
    Nováková Irena Petra PhDr.
    Ústav ekonomiky a managementu
    Ústav ekonomiky a managementu
   • sbalit rozbalit
    2023/2024
    letní semestr, Únor
    19.02.24
    2
    866 hodin
    Předpokládaný konec výukového období - květen/červen 2024. V případě nutnosti lze prodloužit do 2024/08. Zkoušky lze skládat do 2024/08.
    Pondělí - Pátek
   • sbalit rozbalit
    0 Kč / kurz
    cena stanovena smluvně s třetí stranou, objednatelem kurzu
   • sbalit rozbalit
    u objednatele kurzu
    Čápová Jitka Bc. DiS.
    jitka.capova@vscht.cz
    737 899 874
    13.04.2023 - 29.02.2024
    jazyková úroveň anglického jazyka minimálně A2 SERR;
    znalost latinské abecedy slovem i písmem;
    přihlašování prostřednictvím objednatele kurzu
    podmínkou pro přijetí do programu je vyplnění Language Study Compass - Motivaton form