Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Doplňující didaktické studium angličtiny - prezenčně (C-K837-0004)

  Doplňující didaktické studium angličtiny - prezenčně
  Program CŽV - na výkon povolání
  Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
  prezenční
  angličtina
  "Program je určen učitelům všech typů škol, kteří chtějí získat metodické kompetence pro výuku anglického jazyka nebo si chtějí osvěžit metodiku jazykové výuky či se dozvědět o nových výukových trendech. Jednosemestrální Doplňující didaktické stadium je akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Součástí studia jsou konzultace, ve vybraných disciplínách je prezenční studium doplněno interaktivní prací on-line. Výuka probíhá v angličtině. Pedagogický sbor tvoří zkušený tým vyučujících Mgr. Jana Čadová a Mgr. Markéta Nedvědová.
  V konkrétní rovině se studium zaměřuje na zvýšení didaktických kompetencí učitelů angličtiny tak, aby splňovali kvalifikační předpoklady pro výuku cizího jazyka a na prohloubení a rozšíření pedagogických a metodických postupů a jejich aplikaci ve vlastní praxi. Získávané znalosti a dovednosti mohou účastníci studia ihned uplatňovat ve své profesní praxi."
  MSMT-10909/2020-5-411
  MŠMT
  MSMT-8358/2018-1 
  Doplňující didaktické studium angličtiny - prezenčně
  "zahájení výuky: 24.9.2021
  výukový den: pátek 14:30 - 17:30 v budově VŠCHT Jankovcova 23, Praha 7
  Obecným cílem programu je zkvalitnění výuky cizích jazyků, které vychází z dlouhodobého záměru MŠMT ČR v oblasti vzdělávání.
  V konkrétní rovině se studium zaměřuje na zvýšení didaktických kompetencí učitelů angličtiny tak, aby splňovali kvalifikační předpoklady pro výuku cizího jazyka a na prohloubení a rozšíření pedagogických a metodických postupů a jejich aplikaci ve vlastní praxi. Získávané znalosti a dovednosti mohou účastníci studia ihned uplatňovat ve své profesní praxi."
  15
  nejsou
  Zaplacený úč. poplatek

   • sbalit rozbalit
    závěrečná zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    nejsou uvedeny
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    §12 písm. b) a d) zákona 563/2004 Sb., a § 6b vyhlášky 317/2005 Sb.
   • sbalit rozbalit
    Hřebačková Monika PhDr.
    Ústav ekonomiky a managementu
    Ústav ekonomiky a managementu
    Jankovcova 23, Praha 7
   • sbalit rozbalit
    2021/2022
    letní semestr
    1
    60 hodin
    Pátek
   • sbalit rozbalit
    5900 Kč / kurz
    osvobozeno
   • sbalit rozbalit
    On-line přes stránku https://kem.vscht.cz/czv/dvpp/doplnujici-didakticke-studium-anglictiny
    Ústav ekonomiky a managementu
    Čápová Jitka Bc. DiS.
    Hřebačková Monika PhDr.
    skills@vscht.cz
    737 899 874
    01.01.2022 - 17.02.2022
    Na základě podané přihlášky a uhrazeného poplatku

    přihláška: https://kem.vscht.cz/czv/dvpp/doplnujici-didakticke-studium-anglictiny

   • sbalit rozbalit