Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Rozhodování pro technické ředitele (C-K837-0009)

  Rozhodování pro technické ředitele
  prezenční
  čeština
  Kurz poskytuje základní přehled ekonomicko-manažerských nástrojů využitelných při hodnocení investičních projektů. Zaměřuje se na vysvětlení jednotlivých úrovní managementu a jejich roli, dále na problematiku řízení procesů a jejich efektivitu (lean management). Rozhodování o investicích je multikriteriální, bude představen jednak vhodný nástrojový aparát tohoto posouzení, ale důraz bude věnován také na ekonomické posouzení výhodnosti investičních projektů. V závěru kurzu bude věnována pozornost aspektům samotné implementace pomocí metodiky DMAIC.

  Kurz je koncipován tak, aby technický ředitel v organizaci znal základní principy rozhodovací analýzy a byl schopen do hodnocení o investicích zahrnout i ekonomické aspekty. Při tom všem musí zohlednit organizační strukturu organizace a klíčové procesy a zvolené řešení pak do těchto procesů implementovat
  Rozhodování pro technické ředitele
  1. Řízení organizací a strategické rozhodování
  2. Procesní řízení a lean management
  3. Úvod do rozhodovací analýzy
  4. Ekonomické veličiny a jejich vztahy
  5. Investiční projekty a metody jejich hodnocení
  6. Vícekriteriální hodnocení variant
  7. Implementace zvoleného řešení pomocí DMAIC

  Výuka probíhá v pondělí od 16:00 do 20:00 1x za 14 dní (sudé týdny). Od 25. září.
  Učebna: Jankovcova 23, učebna 1B

  20
  Pro studenty doktorských studijních programů a studenty druhého ročníku magisterských studijních programů.
  Podmínkou přijetí je akceptace přihlášky.
  Účast na seminářích (min. 60 %).
  Seminární práce a její úspěšná obhajoba.
  Online test (min. 60 %).

   • sbalit rozbalit
    obhajoba závěrečné práce
    písemný test
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit rozbalit
    Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
    Ústav ekonomiky a managementu
    Ústav ekonomiky a managementu
    Jankovcova 23, Prague 7, 1A
   • sbalit rozbalit
    2023/2024
    zimní semestr, Září
    25.09.23
    1
    28 hodin
    7x pondělí od 16:00 do 20:00 1x za 14 dní (sudé týdny) od 25. 9. 2023
    Pondělí
    25.09.2023
    09.10.2023
    23.10.2023
    06.11.2023
    20.11.2023
    04.12.2023
    18.12.2023
   • sbalit rozbalit
    0 Kč / semestr
    Pro doktorandy VŠCHT a studenty závěrečných ročníků Mgr. studia VŠCHT zdarma.

    Výuka probíhá 7x pondělí od 16:00 do 20:00 1x za 14 dní (sudé týdny) od 25. 9. 2023
    osvobozeno
   • sbalit rozbalit
    online
    Ústav ekonomiky a managementu
    Čápová Jitka Bc. DiS.
    jitka.capova@vscht.cz
    737 899 874
    11.09.2023 - 09.10.2023
   • sbalit rozbalit