Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  Informace pro uchazeče do bakalářského studia, kteří nedělají přijímací zkoušky:

  • Vysvětlení symbolů uvedených u přihlášky do bakalářského studia najdete zde: Symboly
  • 17.6.2024 - 24.6.2024 zpracování výsledků Přijímacího řízení - v té době již nemusíte vidět předběžné výsledky.
  • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude rozesíláno od 24.6.2024.
  • Odvolání proti nepřijetí ke studiu lze podat až po doručení Rozhodnutí o nepřijetí (obdržíte písemně koncem června 2024).

  Pedagogické oddělení VŠCHT Praha

  U3V - Potraviny a výživa (C-K352-0002)

  U3V - Potraviny a výživa
  prezenční
  čeština
  Cílem kurzu Potraviny a výživa je vzdělání zájemců z řad seniorů v oblasti moderních poznatků o zdravé výživě a jejích zásadách, speciální výživě, chemii a technologii výroby potravin. Zájemci získají informace o současném stavu poznání ve vztahu mezi potravinami, jejich základními složkami a zdravím člověka v jednotlivých životních etapách a situacích. Získají základní přehled o trendech ve výživě populace moderní společnosti, pro kterou je charakteristická snížená potřeba fyzické práce a pohybu vůbec s přebytkem příjmu energie v potravě, což jsou faktory vedoucí k závažným civilizačním onemocněním. Dále posluchači kurzu získají základní informace o chemii, biochemii a mikrobiologii potravin a potravinářských procesů, včetně přínosů i zdravotních rizik některých významných složek potravin. Součástí kurzu je také přehled potravinářských surovin a základních principů jejich zpracování v technologických postupech výroby potravin. Kurz zahrnuje také nástin základní potravinářské legislativy a hlavních principů správné výrobní praxe a správné hygienické praxe.
  U3V - Potraviny a výživa
  4 semestry (po 10 týdnech), 2 hodiny týdně

  Akademický rok 2024–2025 (zimní semestr)
  Náplň kurzu

  Základy výživy
  Fyziologické procesy v lidské výživě
  Autenticita a falšování potravin
  Aplikace mikrobiologie v potravinářství
  Základy potravinářské biochemie
  Suroviny pro potravinářskou výrobu
  Potraviny pro speciální výživu
  Přehled potravinářské legislativy, Značení potravin
  Maso a masné výrobky
  Cukrovarnictví
  Sladařství a pivovarství
  Luštěniny ve výživě člověka
  Základy škrobárenství
  Tradiční biotechnologie (líh, droždí, ocet)
  Získávání a rafinace rostlinných olejů a tuků
  Rizikové složky diety, možnosti prevence

  Akademický rok 2024–2025 (letní semestr)
  Náplň kurzu

  Vejce – zpracování a výživa
  Vinařství
  Základy a metody senzorické analýzy
  Čaj a káva
  Změny živin během zpracování potravin
  Pekařské suroviny, těstoviny, trvanlivé pečivo
  Obaly a obalová technika
  Kosmetika
  Skladování a posklizňové změny ovoce a zeleniny
  Základy konzervace potravin
  Hotové pokrmy a lahůdky
  Nealkoholické nápoje
  Základy mlékárenství
  Výroba sýrů a jejich kvalita
  Mlýnská a pekárenská výroba
  Výroba čokolády a cukrovinek
  45
  akceptací přihlášky
  Ke studiu jsou přijímáni studenti, u kterých se předpokládá, že mají ukončené středoškolské vzdělání, případně střední odborné nebo podobné. Dalším předpokladem je skutečnost, že uchazeč pobírá starobní, případně invalidní důchod. Zaměstnání při důchodu není překážkou přijetí.

  Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 500 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.
  • sbalit rozbalit
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
   nejsou uvedeny
  • sbalit rozbalit
   Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D.
   Šviráková Eva Ing. Ph.D.
   Děkanát FPBT
   Děkanát FPBT
   VŠCHT v Praze
  • sbalit rozbalit
   2024/2025
   zimní semestr, Září
   01.10.24
   4
   96 hodin
  • sbalit rozbalit
   500 Kč / semestr
   Podle čl. 15 Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schváleného dne 8.10.2014 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pod čj. MSMT-36662/2014-30 je stanoven poplatek za studium v programech U3V.

   Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 500 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.

   Poplatek za studium lze platit bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet VŠCHT Praha.

   číslo účtu: 130 197 294/0300

   variabilní symbol: 352 82 5111

   specifický symbol: RČ posluchače
   osvobozeno
  • sbalit rozbalit
   online
   Brzoňová Dana
   Dana.Brzonova@vscht.cz
   220 443 650
   01.01.2024 - 09.09.2024
   přijímací řízení bude uzavřeno po naplnění kapacit
   akceptace přihlášky
  • sbalit rozbalit