Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  Informace pro uchazeče do bakalářského studia, kteří dostali odklad na doložení maturitního vysvědčení:

  Dokumenty, které ještě máte doložit ke své přihlášce (odložené maturitní vysvědčení/doklad o absolvování studia), zasílejte na mailovou adresu referentky děkanátu příslušné fakulty. K přihlášce již dokumenty přiložit nelze.

  Pedagogické oddělení VŠCHT Praha

  Zásady správné laboratorní praxe (QA/QC) v biologii a mikrobiologii - Modul 2 (C-K217-0004)

  Zásady správné laboratorní praxe (QA/QC) v biologii a mikrobiologii - Modul 2
  prezenční
  čeština
  Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami mikrobiologického a biologického rozboru používanými ve zkušebních laboratořích. Součástí kurzu je teoretická část zaměřená na stěžejní a rizikové kroky při mikrobiologické (kultivační) a biologické (mikroskopické) práci. Posluchač se naučí pracovat s různými matricemi vzorků (voda, nárost, kal, sediment) ve vztahu k legislativním požadavkům a vhodným metodám pro stanovení cílového mikroorganismu. Cílem kurzu je rovněž seznámit účastníky s metodami mikrobiologického a biologického rozboru používanými ve zkušebních laboratořích v rozsahu akreditace. Zmíněny jsou zásady správné praxe v laboratoři, požadavky QA/QC (výkonnostní charakteristiky médií, selektivita, specifičnost, produktivita, referenční materiály, interní konfirmace, verifikace) a zajištění platnosti výsledků s ohledem na ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Doplněna je i praktická ukázka některých kultivačních procedur a mikroskopických technik.
  Zásady správné laboratorní praxe (QA/QC) v biologii a mikrobiologii
  Modul 2: Mikrobiologický rozbor různých typů vzorků, práce s normami (požadavky na stanovení ukazatelů kvality vody), selektivní/neselektivní stanovení, konfirmace indikátorového organismu. Teoretická a praktická část.
  6
  podání přihlášky, zaplacení kurzovného

   • sbalit rozbalit
    aktivní účast
    Osvědčení o absolvování programu
    nejsou uvedeny
   • sbalit rozbalit
    Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
    Ústav technologie vody a prostředí
    Ústav technologie vody a prostředí
    VŠCHT v Praze
    Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
   • sbalit rozbalit
    2023/2024
    Březen
    03.03.24
    Krátkodobé
    24 hodiny
    6-24h dle počtu modulů
   • sbalit rozbalit
    0 Kč / kurz
    dle počtu absolvovaných modulů
   • sbalit rozbalit
    On-line
    Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
    Jana.Ambrozova@vscht.cz
    220445123
    05.01.2024 - 31.05.2024