Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  Informace pro uchazeče do bakalářského studia, kteří dostali odklad na doložení maturitního vysvědčení:

  Dokumenty, které ještě máte doložit ke své přihlášce (odložené maturitní vysvědčení/doklad o absolvování studia), zasílejte na mailovou adresu referentky děkanátu příslušné fakulty. K přihlášce již dokumenty přiložit nelze.

  Pedagogické oddělení VŠCHT Praha

  Praktický kurz kreativní digitální tvorby (C-K832-0001)

  Praktický kurz kreativní digitální tvorby
  prezenční
  angličtina
  Díky rychle se zlepšující dostupnosti moderních technologií digitální tvorby se do rukou široké veřejnosti dostávají nástroje, které byly dříve doménou pouze dobře vybavených výzkumných a vývojových pracovišť. Cílem tohoto předmětu je proto se seznámit jeho účastníky praktickou formou s širokými možnostmi moderních softwarových a hardwarových technologií a jejich možnostmi uplatnění v každodenním životě. Úmyslem není podat vyčerpávající přehled dané problematiky, ale poskytnout nezbytné základy umožňující pozdější samostatný rozvoj a kreativní práci na vlastních vědeckých, vzdělávacích a kreativních projektech. Kurz je strukturován do několika volně navazujících modulů, které tematicky pokrývají nejběžnější oblasti, jako je programování mikrokontrolérů a jejich využití pro interakci s fyzickým světem prostřednictvím senzorů, modelování 2D a 3D objektů, práce v prostředí virtuální nebo rozšířené reality (AR/VR), principy 3D tisku a skenování, techniky počítačem řízeného řezání, gravírování a obrábění a základy práce s elektronickými obvody.
  Absolventi budou schopni:
  Rozumět základním principům a technikám 2D a 3D modelování a designu.
  Navrhovat a vytvářet jednoduché 3D modely pro různé účely, jako jsou prototypy, součástky nebo umělecké předměty.
  Porozumět principům počítačem řízených obráběcích, řezacích a gravírovací strojů, včetně přípravy designů a správného nastavení parametrů stroje.
  Zvládnout principy 3D tisku a skenování, včetně kalibrace tiskárny, výběru vhodných materiálů a úpravy parametrů modelů pro optimální tisk.
  Pracovat s elektronickými obvody a základními komponenty, jako jsou tranzistory, kondenzátory a rezistory, a sestavovat jednoduché obvody.
  Programovat mikrokontrolery (např. MicroBit nebo Arduino) pro různé účely, jako je ovládání motorů, čtení senzorů fyzického světa nebo komunikace s dalšími zařízeními.
  Integrovat dovednosti z jednotlivých modulů do komplexních projektů, které zahrnují kombinaci designu, elektroniky a programování.
  Rozvíjet kreativní a inovativní přístupy k řešení problémů a realizaci projektů v oblasti digitální tvorby, automatizace technologií a “mass customisation”.
  Využívat získané dovednosti pro další osobní nebo profesní rozvoj v oblastech vědy, vzdělávání a umění.
  Praktický kurz kreativní digitální tvorby
  Blok 1: Úvod do principů designu a modelovacího softwaru (4 hodiny)
  Prozkoumáte základní principy designu a získejte dovednosti v 2D a 3D modelovacím softwaru a nahlédnete do možností využití virtuální a rozšířené reality. Témata zahrnují blokové modelování, parametrizaci a základy prototypování, poskytující pevný základ v designu.
  Blok 2: Vektorová grafika a digitální konverze (4 hodiny)
  Osvojíte si základy vektorové grafiky se zaměřením na skenovací techniky a konverzi dat z fyzického světa do digitálního. Naučte se o počítačem řízeném řezání a gravírování, s důrazem na bezpečnost a specifika materiálů spolu s úvodem do gravírování
  Blok 3: Základy 3D tisku (4 hodiny)
  Tento úvodní kurz 3D tisku, pokrývá přípravu designu, výběr materiálů a postprodukční procesy. Poskytuje vám komplexní přehled o celém pracovním postupu při 3D tisku.
  Blok 4: Pokročilé techniky 3D tisku (4 hodiny)
  Rozšíříte své znalosti v 3D tisku s pokročilými metodami, včetně práce se specializovanými materiály (flexibilní, vodou rozpustné atd.). Seznámíte se s přípravou modelů pomocí 3D skenování reálné předlohy, pokročilým nastavením tiskárny a stereolitografií s využitím resinových tiskáren. Blok také zahrnuje techniky dokončovacích postupů jako lepení, malování a vyhlazování organickými parami. Přizpůsobení G-code, další způsoby generování 3D modelů a optimalizace slicingu.
  Blok 5: Programování mikrokontrolérů a čidla (4 hodiny)
  Naučíte se programování mikrokontrolérů, zejména na platformu Micro:Bit. Zjistíte, jak tyto zařízení interagují s fyzickým světem prostřednictvím senzorů, naučíte se je kalibrovat a získáte zkušenosti s používáním kontaktních desek bez potřeby pájení.
  Blok 6: Úvod do základnů elektroniky (4 hodiny)
  Tento blok pokrývá základy elektronických komponent a obvodů. Klade důraz na bezpečnost, včetně ochrany před elektrostatickým výbojem (ESD), a představuje techniky pájení s komponentami THT a SMD.
  Blok 7: Integrace systémů a základy CNC obrábění (4 hodiny)
  Dozvíte se základní přístupy k integraci systémů do větších automatizovaných jednotek. Spojíte znalosti nabyté v předchozích blocích při tvorbě a prezentaci vlastního miniprojektu. Získáte informace o základech CNC obrábění, včetně výběru materiálů, bezpečnosti na pracovišti, nastavení stroje a postprodukčních dokončovacích technik.
  Vymyslíte si vlastní cestu k postupu, od pseudokódu až po tvorbu dílů, které vám umožní si navrhnout a vytvořit například vlastní laboratorní techniku, zapojit nové přístupy do výroby nebo jednoduchuše integrovat již existujících součásti do většího celku.
  15
  Nejsou stanoveny.
  Pravidelná docházka, aktivní účast a plnění dílčích úkolů, vytvoření a obhajoba závěrečného projektu

   • sbalit rozbalit
    aktivní účast
    jiná
    obhajoba závěrečné práce
    Osvědčení o absolvování programu
    3
   • sbalit rozbalit
    Havlík Jan RNDr. Ph.D.
    Ústav učitelství chemie a humanitních věd
    Ústav učitelství chemie a humanitních věd
    VŠCHT v Praze
   • sbalit rozbalit
    2023/2024
    letní semestr
    05.03.24
    Krátkodobé
    28 hodin
    1 x týdně (4h) – 7 týdnů
   • sbalit rozbalit
    6000 Kč / kurz
    osvobozeno
   • sbalit rozbalit
    On-line
    Ústav učitelství chemie a humanitních věd
    Linhartová Petra
    petra1.linhartova@vscht.cz
    220443818
    22.01.2024 - 29.02.2024
    platná přihláška, zaplacení kurzovného