Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  Informace pro uchazeče do bakalářského studia, kteří nedělají přijímací zkoušky:

  • Vysvětlení symbolů uvedených u přihlášky do bakalářského studia najdete zde: Symboly
  • 17.6.2024 - 24.6.2024 zpracování výsledků Přijímacího řízení - v té době již nemusíte vidět předběžné výsledky.
  • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude rozesíláno od 24.6.2024.
  • Odvolání proti nepřijetí ke studiu lze podat až po doručení Rozhodnutí o nepřijetí (obdržíte písemně koncem června 2024).

  Pedagogické oddělení VŠCHT Praha

  U3V - Chemie a svět kolem nás (C-K150-0002)

  U3V - Chemie a svět kolem nás
  kombinovaný
  čeština
  Základním smyslem kurzu "Chemie a živý organismus" je poskytnout zájemcům všeobecný přehled o využití chemie v běžném životě člověka, tj. kde všude je chemie využívána. Kurz je zaměřen na získání základních znalostí o problematice nejdůležitějších skupin biologicky aktivních látek, jako jsou léčiva, vonné látky a chuťové látky, návykové látky, látky zneužívané jako dopink, stejně jako novými oblastmi materiálového inženýrství jako jsou nanomedicína, biomateriály apod. Dále budou účastníci kurzu seznámeni s možnostmi restaurování a ochrany památek v oblasti skla, archiválií a dalšími. Součástí kurzu budou i exkurze po ústavech VŠCHT Praha, pro získání přesnější představy o praxi.
  U3V - Chemie a svět kolem nás
  1. semestr

  Chemie kolem nás
  Jedovaté organismy (houby, živočichové, rostliny,...)
  Ozon a voda
  Metody konzervování a restaurování památek
  2. semestr

  Osud léčiva v organismu, návykové látky
  Lékové formy - tablety, masti, tobolky a další
  Archiválie a sklo
  3. semestr

  Polymery kolem nás,
  Chemie v domácnosti a na zahradě
  Barevná chemie
  Biomasa
  4. semestr

  Polymery v lékařství a farmacii
  Čistící procesy ve farmacii
  Chemie a sportovní aktivity
  40
  akceptace přihlášky
  Ke studiu jsou přijímáni studenti, u kterých se předpokládá, že mají ukončené středoškolské vzdělání, případně střední odborné nebo podobné. Dalším předpokladem je skutečnost, že uchazeč pobírá starobní, případně invalidní důchod. Zaměstnání při důchodu není překážkou přijetí.

  Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 500 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.
  • sbalit rozbalit
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
   nejsou uvedeny
  • sbalit rozbalit
   Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
   Děkanát FCHT
   Ústav organické technologie
  • sbalit rozbalit
   2024/2025
   zimní semestr
   16.09.24
   4
   100 hodin
  • sbalit rozbalit
   500 Kč / semestr
   Podle čl. 15 Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schváleného dne 8.10.2014 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pod čj. MSMT-36662/2014-30 je stanoven poplatek za studium v programech U3V.

   Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 500 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.

   Poplatek za studium lze platit bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet VŠCHT Praha.

   číslo účtu: 130 197 294/0300

   variabilní symbol: 150 82 5111

   specifický symbol: RČ studenta
   osvobozeno
  • sbalit rozbalit
   VŠCHT, Technická 3, 16628 Praha
   Děkanát FCHT
   Šáchová Monika Ing.
   Monika.Sachova@vscht.cz
   220443768
   01.01.2024 - 31.08.2024
   přijímací řízení bude uzavřeno po naplnění kapacit
   akceptace přihlášky
  • sbalit rozbalit