Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  Informace pro uchazeče do bakalářského studia, kteří nedělají přijímací zkoušky:

  • Vysvětlení symbolů uvedených u přihlášky do bakalářského studia najdete zde: Symboly
  • 17.6.2024 - 24.6.2024 zpracování výsledků Přijímacího řízení - v té době již nemusíte vidět předběžné výsledky.
  • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude rozesíláno od 24.6.2024.
  • Odvolání proti nepřijetí ke studiu lze podat až po doručení Rozhodnutí o nepřijetí (obdržíte písemně koncem června 2024).

  Pedagogické oddělení VŠCHT Praha

  U3V - Život s počítačem (C-K453-0001)

  U3V - Život s počítačem
  prezenční
  čeština
  Pro seniory, kteří si chtějí osvojit základní práci na PC, nabízíme studijní program Život s počítačem. Tento program je nejstarším programem U3V při VŠCHT Praha, první běh byl zahájen v roce 2004 a od té doby jej absolvovalo přes 500 posluchačů. Přestože je tento počet v porovnání s programy jiných univerzit, jejichž nabídka rok od roku roste, relativně malý, zájem o studium je velký. Vždy jsme preferovali a stále preferujeme osobní přístup ke každému posluchači po celou dobu jeho studia, který lze realizovat jen v menších studijních skupinách.

  Pro koho je program určen
  Smyslem programu je poskytnout základní úroveň znalostí a dovedností z oblasti využití počítačů v běžném životě zejména těm seniorům, kteří v průběhu své ekonomické aktivity počítače nepoužívali a neznalost práce s nimi jim chybí. Program je zaměřen prakticky a klade důraz na zvládnutí práce na počítači do takové úrovně, která absolventům umožní dále své znalosti a dovednosti samostatně rozvíjet.
  U3V - Život s počítačem
  Jak je program organizován
  Program Život s počítačem je od akademického roku 2019/2020 dvouletý, uchazeči se mohou hlásit - podle svých schopností a znalostí - přímo do jednotlivých ročníků. Program je členěn stejně jako u běžných vysokoškolských programů na letní a zimní semestry. Každý semestr má 14 týdnů, program běží 3 vyučovací hodiny týdně, zpravidla ve večerních hodinách (1 vyučovací hodina = 50 minut). Studijní plán programu zahrnuje tato témata s různým časovým rozsahem:

  1. ročník
  Seznámení s počítačem a operačním systémem Windows, správa souborů, vyhledávání na webu a používání typických webových aplikací, práce s elektronickou poštou, komprimace a zálohování dat, práce s textem, práce s tabulkovými daty, základy počítačové grafiky, antivirové programy, vytváření elektronických prezentací

  2. ročník
  Základy digitálního fotografování, zpracování, tisk a publikování digitálních fotografií, společné fotovycházky

  Témata se procvičují na softwarech, které jsou standardní součástí operačního systému, volně šiřitelných softwarech (7-zip, Mozilla Firefox, Google Chrome, Adobe Acrobat) anebo komerčních, pro posluchače U3V cenově dostupných softwarech (MS Office, Zoner Photo Studio X).

  Každý semestr posluchači končí minimálně jednou individuální prací, kterou odevzdávají v elektronické formě.
  25
  akceptace přihlášky
  Ke studiu jsou přijímáni studenti, u kterých se předpokládá, že mají ukončené středoškolské vzdělání, případně střední odborné nebo podobné. Dalším předpokladem je skutečnost, že uchazeč pobírá starobní, případně invalidní důchod. Zaměstnání při důchodu není překážkou přijetí.

  Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 300 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.
  Kde a jak probíhá výuka
  Výuka probíhá v univerzitních počítačových učebnách, kde má každý posluchač k dispozici vlastní počítač (výjimkou je tzv. fotovycházka, která probíhá externě na smluveném místě v Praze se zajímavou přírodou, architekturou apod.). Lektoři nejprve vyloží dané téma (za použití datového projektoru, interaktivní tabule apod.), společně jej s posluchači procvičí a poté posluchači samostatně řeší zadané úkoly s využitím individuálních konzultací. Výuku zajišťují vždy dva lektoři současně, aby se mohli posluchačům individuálně věnovat. K probíraným tématům posluchači dostávají studijní materiály v tištěné i elektronické formě, ale i zakoupené studijní pomůcky USB Flash paměti) příp. jsou jim zapůjčeny (digitální fotoaparáty).

  Lze studovat i ve volném čase?
  Ano, získané znalosti si mohou posluchači procvičovat mimo pravidelnou výuku, a to v počítačové STUDOVNĚ, kde je pro posluchače U3V vyhrazen určitý počet počítačů. Mimo to mohou posluchači U3V využívat ve volném čase další univerzitní prostory či služby - respirium, kopírovací centrum, kartové centrum apod., ale např. i prostory či služby nové Národní technické knihovny, která stojí přímo naproti budově A.
  • sbalit rozbalit
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
   nejsou uvedeny
  • sbalit rozbalit
   Finkeová Jana Ing. CSc.
   Ústav počítačové a řídicí techniky
   Děkanát FCHI
   VŠCHT v Praze
  • sbalit rozbalit
   2024/2025
   zimní semestr, Září
   16.09.24
   4
   110 hodin
  • sbalit rozbalit
   300 Kč / semestr
   Podle čl. 15 Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schváleného dne 8.10.2014 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pod čj. MSMT-36662/2014-30 je stanoven poplatek za studium v programech U3V.

   Program U3V je uskutečňován za úplatu. Výše poplatku je stanovena na 300 Kč za jeden semestr se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia.

   Poplatek za studium lze platit bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet VŠCHT Praha.

   číslo účtu: 130 197 294/0300

   variabilní symbol: 453 82 5111

   specifický symbol: RČ posluchače
   osvobozeno
  • sbalit rozbalit
   VŠCHT, Technická 3, 16628 Praha
   Děkanát FCHI
   Nývltová Jana
   Tomšů Markéta Ing.
   Jana.Nyvltova@vscht.cz
   220443891
   01.01.2024 - 31.08.2024
   přijímací řízení bude uzavřeno po naplnění kapacit
   akceptace přihlášky
  • sbalit rozbalit