Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  V neděli 12.2.2023 proběhnou servisní práce na webovém rozhraní SIS. Přístup do systému bude omezen.

  Děkujeme za pochopení

  Doplňující didaktické studium angličtiny - kombinovaně (C-K837-0005)

  Doplňující didaktické studium angličtiny - kombinovaně
  Program CŽV - na výkon povolání
  Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
  kombinovaný
  angličtina
  "Program je určen učitelům všech typů škol, kteří chtějí získat metodické kompetence pro výuku anglického jazyka nebo si chtějí osvěžit metodiku jazykové výuky či se dozvědět o nových výukových trendech. Jednosemestrální Doplňující didaktické stadium je akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Součástí studia jsou konzultace. Výuka probíhá v angličtině v kombinované formě (úvod a závěr prezenčně; jinak on-line). Pedagogický sbor tvoří zkušený tým vyučujících Mgr. Jana Čadová a Mgr. Markéta Nedvědová.
  Obecným cílem programu je zkvalitnění výuky cizích jazyků, které vychází z dlouhodobého záměru MŠMT ČR v oblasti vzdělávání.
  V konkrétní rovině se studium zaměřuje na zvýšení didaktických kompetencí učitelů angličtiny tak, aby splňovali kvalifikační předpoklady pro výuku cizího jazyka a na prohloubení a rozšíření pedagogických a metodických postupů a jejich aplikaci ve vlastní praxi. Získávané znalosti a dovednosti mohou účastníci studia ihned uplatňovat ve své profesní praxi."
  MSMT-10909/2020-5-411
  MŠMT
  MSMT-8358/2018-1 
  Doplňující didaktické studium angličtiny - kombinovaně
  zahájení výuky: 22. 9.2022
  výukový den: čtvrtek 14:30 - 18:00; první setkání a závěrečná zkouška v budově VŠCHT Jankovcova 23, Praha 7; jinak on-line v prostředí MS Teams
  15
  nejsou
  Zaplacený úč. poplatek

   • sbalit rozbalit
    závěrečná zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    nejsou uvedeny
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    §12 písm. b) a d) zákona 563/2004 Sb., a § 6b vyhlášky 317/2005 Sb.
   • sbalit rozbalit
    Hřebačková Monika PhDr.
    Ústav ekonomiky a managementu
    Ústav ekonomiky a managementu
    Jankovcova 23, Praha 7
   • sbalit rozbalit
    2022/2023
    zimní semestr, Září
    1
    64 hodiny
    Čtvrtek
   • sbalit rozbalit
    5900 Kč / kurz
    osvobozeno
   • sbalit rozbalit
    On-line
    Ústav ekonomiky a managementu
    Čápová Jitka Bc. DiS.
    Hřebačková Monika PhDr.
    skills@vscht.cz
    737 899 874
    28.03.2022 - 19.09.2022
    Na základě podané přihlášky a uhrazeného poplatku


   • sbalit rozbalit