Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Přípravný jazykový kurz MSM (C-K837-0013)

  Přípravný jazykový kurz MSM
  Program CŽV - zájmový
  Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
  prezenční
  čeština
  Jazyková a odborná příprava ke studiu na Ústavu ekonomiky a managementu je určena zahraničním uchazečům o studium akreditovaných bakalářských nebo magisterských programů na ÚEM VŠCHT a dalších českých vysokých školách, kteří si potřebují osvojit a zkonsolidovat jazykové znalosti a dovednosti, získat komunikativní kompetence a orientaci v základní terminologii svého budoucího programu.

  Jedná se odbornou a jazykovou přípravu ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy, organizovanou VŠCHT Praha jako veřejnou vysokou školou ve smyslu ust. § 64 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

  Výuka je organizována ve dvou semestrech. Začíná osvojením základních jazykových kompetencí. Vstupní jazyková úroveň je A0 (podle SERR). Ve druhém semestru jsou zařazovány odborné tematické bloky, prezentace a projektová výuka metodicky připravující na zvládnutí vysokoškolského studia.
  V rámci programu může být zařazena i konsolidace anglického jazyka a další odborné předměty dle volby účastníků.
  Přípravný jazykový kurz MSM
  září - květen (případně říjen - červen)
  16 - 24 hodin týdně; 4 - 5 dní v týdnu
  18
  jazyková úroveň anglického jazyka minimálně A2 SERR;
  znalost latinské abecedy slovem i písmem;
  přihlašování prostřednictvím objednatele kurzu
  Pravidelná účast
  • sbalit rozbalit
   jiná
   závěrečná zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   nejsou uvedeny
  • sbalit rozbalit
   Nováková Irena Petra PhDr.
   Ústav ekonomiky a managementu
   Ústav ekonomiky a managementu
  • sbalit rozbalit
   2022/2023
   zimní semestr
   2
   560 hodin
   Pondělí - Pátek
  • sbalit rozbalit
   0 Kč / kurz
   cena stanovena smluvně s třetí stranou, objednatelem kurzu
  • sbalit rozbalit
   u objednatele kurzu
   Čápová Jitka Bc. DiS.
   jitka.capova@vscht.cz
   777 299 824
   15.08.2022 - 31.03.2023
  • sbalit rozbalit