Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Mediální komunikace pro manažery (C-K837-0001)

  Mediální komunikace pro manažery
  Program CŽV - zájmový
  Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
  prezenční
  čeština
  "Kurz dává absolventům základní představu o struktuře a fungování médií masové komunikace v České republice. Umožňuje pochopit zákonitosti, jimiž se řídí redakční politika médií, a v praktické komunikaci s médii je respektovat. Součástí kurzu je výklad základních pojmů, užívaných při řízení a posuzování médií masové komunikace, a přehled platné české mediální legislativy.
  Kurz poskytuje elementární dovednosti v kontaktu se sdělovacími prostředky a vytváří dobré předpoklady k jejich dalšímu rozvíjení."
  Mediální komunikace pro manažery
  Časový a obsahový plán programu:

  Úterý od 17:00 – 19:00, každé úterý od 27. září 2022

  Učebna: Jankovcova 23, učebna 1E

  1) Česká mediální krajina - Strukturovaný popis mediální scény v dané zemi. Jak jsou dnes rozloženy síly mezi tradiční média, tisk, rozhlas a televize, a zpravodajské servery a sociální sítě? Financování médií a jeho proměny. Vývoj mediální krajiny v České republice po roce 1989.

  2) Konvergence médií - Webové stránky televizního a rozhlasového zpravodajství a tištěných médií: symbióza, konkurence, nebo další vývojový stupeň?

  3) Mediální zákony – Legislativní rámec činnosti médií masové komunikace v České republice. Jaké jsou povinnosti vydavatele, respektive vysílatele či poskytovatele reklamního prostoru? Rozdílnost regulace jako startovní bonus pro nová média.

  4) Co je to gatekeeping v tradičních médiích a jak ovlivňuje možnost jejich prostřednictvím cokoli sdělit? Informační kanály a jejich důvěryhodnost.

  5) Rozvoj sociálních sítí a dočasný zánik gatekeepingu po jejich nástupu. Částečný návrat gatekeepingu jako společenský zájem.

  6) Jak dosáhnout žádoucí pozornosti médií masové komunikace? Kritéria pro posuzování nutných výdajů na PR a marketing.

  7) Krizová komunikace. Jak se bránit negativnímu mediálnímu obrazu firmy či instituce? Čemu se vždy a za všech okolností v krizové komunikaci vyhnout? Co je cílem žurnalistů při vytváření „kauzy“ a jak se tomu efektivně bránit? Veřejný zájem a jeho hranice.

  8) Mediální komunikace v praxi – kreativní řešení a odstrašující příklady.

  9) Závěrečný seminář s hosty z praxe.
  10
  nejsou stanoveny
  Pravidelná účast