Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail studijního programu / specializace

  Sectoral Management — Chemical Industry (0413TA0500350091)

  Fakulta: Celoškolská pracoviště
  Studijní program: Sectoral Management (N0413A050035)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit rozbalit
   Zdravotní způsobilost: všeobecný lékař
  • sbalit rozbalit
   Absolvent magisterského studijního programu Sectoral Management má důkladné znalosti řídících metod, podnikových procesů a odvětvových technologií, respektive technik, které je schopen integrovat za účelem samostatného řešení komplexních problémů v oblastech operativního a strategického řízení, řízení projektů, realizace investičních a obchodních případů a zavádění inovací. Může se uplatnit ve středních a vyšších úrovních podnikového management v průmyslu, ale i v institucích tvořících veřejné politiky, zabývajících se vývojem a inovacemi, v mezinárodním obchodu, financích nebo v poradenství. Je rovněž připraven pokračovat ke studiu v odpovídajícím typu doktorského studijního programu.

   Pro absolventa je charakteristické propojení pokročilých znalostí a dovedností ekonomicko-manažerského charakteru se zvláštním důrazem na zvládnutí kvantitativních metod nezbytných k řešení náročných rozhodovacích problémů a na schopnost řízení multidisciplinárních a multikulturních týmů, spolu s hlubším poznáním procesů a technik v určitém odvětví na úrovni potřebné k efektivnímu řízení. Je schopen analyzovat získaná data a činit na jejich základě racionální rozhodnutí, chápe podstatu tvorby a realizace hodnoty ve výzkumu, výrobě i marketingu, umí pracovat v multidisciplinárních a mezinárodních týmech a řídit je. Získal odpovídající exaktní vzdělání včetně schopností je uplatnit při řešení konkrétních problémů, znalosti a dovednosti v oblastech projektového, procesního a finančního řízení, rámcové procesní, technologické a odvětvové znalosti podle zvolené specializace, a také nezbytné jazykové a komunikační dovednosti, zahrnující prokázanou schopnost studia a odborné práce v anglickém jazyce. Tato kombinace přispívá k tomu, aby se na svém pracovišti mohl stát nositelem inovací a změny v řídící, obchodní a strategické oblasti, a také aby se minimalizovala doba nezbytného zaškolení a získávání odborné praxe.