Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail studijního programu / specializace

  Ekonomika a management (0413RA050032)

  Fakulta: Celoškolská pracoviště
  Studijní program: Ekonomika a management (B0413A050032)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • na tento obor nyní nelze podat přihlášku

  • sbalit rozbalit
   Termín podání přihlášky do: 15.04.2021
  • sbalit rozbalit
   Zdravotní způsobilost: všeobecný lékař
  • sbalit rozbalit
   Absolvent bakalářského studijního programu Ekonomika a management disponuje kompetencemi především v oblasti manažerské, ekonomické, jazykové a sociální.

   Absolvent je schopen
   - provádět, sledovat a hodnotit základní podnikové činnosti na úrovni středního managementu,
   - informace předávat, zpracovávat, prezentovat je a obhajovat,
   - pracovat jak samostatně, tak v týmu,
   - používá pro práci exaktních metod a je schopen posuzovat situace v souvislostech.

   Absolventi budou schopni vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nižší a střední úrovní řízení podniku.
   Absolvování vybraných volitelných předmětů z různých oblastí praxe absolventům usnadní orientaci v problémech průmyslových podniků, nicméně uplatnění mohou najít i v dalších organizacích, které předpokládají znalost ekonomiky a managementu podnikatelských subjektů.
   Uplatnění naleznou zejména ve výrobních podnicích, v odvětvích klasického průmyslu i Industry 4.0 či v poradenských firmách; typická pozice absolventa programu je prováděcí funkce v oblasti řízení lidských zdrojů, vyhodnocování provozní činnosti, rozpočetnictví, nastavování a organizování vnitřních obslužných procesů, vytváření reportů pro vrcholový management v oblasti financí, obchodu i výroby a její organizace.
   Důraz na jazykové kompetence umožní úspěšné uplatnění na trhu práce i v nadnárodních korporacích.
   V neposlední řadě absolvování Bc. studia akademicky zaměřeného programu umožní absolventům pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Odvětvový management nebo i v kterémkoli navazujícícm magisterském studiu ekonomického zaměření.