Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Sustainability management (C-K241-0001)

  Sustainability management
  Program CŽV - zájmový
  Fakulta technologie ochrany prostředí
  prezenční
  čeština
  Cílem kurzu je podat aktuální informace a znalosti o tématech týkajících se udržitelného rozvoje a možnostech jeho implementace do činnosti organizací. Kurz je koncipován v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje (SDGs) definovaných programem OSN rozvoje na následujících 15 let. Nabyté znalosti mají napomoct účastníkům navrhnout a integrovat interní firemní strategie, hodnoty a zásady s cílem zajištění odpovědného chování ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje, tedy environmentálním, sociálním a ekonomickém.
  Sustainability management
  11 celodenních vyučujících bloků, 88 přednášek, 2 denní exkurze
  30
  nejsou
  úhrada kurzovného

   • sbalit rozbalit
    obhajoba závěrečné práce
    Osvědčení o absolvování programu
    nejsou uvedeny
   • sbalit rozbalit
    Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
    Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
    Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
    Konferenční centrum VŠCHT, kolej Sázava
   • sbalit rozbalit
    2022/2023
    zimní Semestr, Září
    2
    96 hodin
    9.9.2022 - 28.4.2023
    9.9.2022
    30.9.2022
    20.10.2022
    21.10.2022
    11.11.2022
    2.12.2022
    13.1.2023
    10.2.2023
    3.3.2023
    24.3.2023
    14.4.2023
    28.4.2023
   • sbalit rozbalit
    44000 Kč / kurz
   • sbalit rozbalit
    online
    Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
    Trecáková Tatiana Ing. et Ing. Ph.D.
    Tatiana.Trecakova@vscht.cz
    776224188
    01.03.2022 - 08.09.2022
   • sbalit rozbalit