SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Introduction to laboratory calculations - N101031
Title: Úvod do laboratorních výpočtů
Guaranteed by: Department of Inorganic Chemistry (101)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : N101002
Is interchangeable with: N101002, B101003, AB101003
In complex pre-requisite: AB101004, B101004
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí základních výpočtů nutných pro absolvování laboratorních cvičení. Jeho obsahem jsou výpočty navážek a výtěžků dle chemické rovnice a příprava roztoků o dané koncentraci.
Last update: Nekvindová Pavla (10.04.2014)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

bezchybně výpočítat navážky a výtěžky dle chemické rovnice a dále přípravit roztok o dané koncentraci.

Last update: Nekvindová Pavla (10.04.2014)
Literature - Czech

Z: Flemr V., Holečková E., Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001,80-7080-435-1

Last update: Nekvindová Pavla (10.04.2014)
Learning resources - Czech

http://eso.vscht.cz/

http>//e-lerning.vscht.cz

Last update: Nekvindová Pavla (10.04.2014)
Requirements to the exam - Czech

V průběhu semestru se píší tři povinné kontrolní testy, jejich splnění je podmínkou pro získání zápočtu.

V průběhu semestru student řeší dva semestrální miniprojekty. Jejich úspěšné vyřešení přispěje k bodovému hodnocení studenta a získání zápočtu.

Last update: Nekvindová Pavla (10.04.2014)
Syllabus - Czech

Úvod do laboratorních výpočtů - sylabus

1. Základní veličiny, jednotky a jejich přepočty, práce s čísly, počet platných číslic, zaokrouhlování.

2. Chemické složení, chemické složky a počet nezávislých složek, prvkové složení, chemické vzorce, přepočty mezi různými koncentračními veličinami.

3. Homogenní a heterogenní směsi, příprava směsí a roztoků z čistých a znečištěných látek.

4. Příprava roztoků ředěním, zahuš'továním a směšováním.

5. Test 1, zadání miniprojektu 1, procvičování probraných kapitol.

6. Rovnovážné složení homogenních směsí, rozpustnost a její teplotní závislost, nasycené roztoky, součin rozpustnosti a precipitace.

7. Příprava nasycených roztoků rozpouštěním a zahušťováním, volná krystalizace.

8. Nasycené roztoky a rušená krystalizace.

9. Test 2, zadání miniprojektu 2, procvičování probraných kapitol.

10. Ideální plyny, stavová rovnice ideálního plynu, směsi plynů, parciální tlaky.

11. Stechiometrické výpočty s chemickou reakcí, reakce zahrnující ideální plyny.

12. Stechiometrické výpočty s chemickou reakcí, reakce s přebytkem výchozí látky)

13. Test 3, procvičování probraných kapitol.

14. Laboratorní výpočty kombinující přípravu směsí, chemické reakce a krystalizaci, vyhodnocení miniprojektů.

Last update: Nekvindová Pavla (10.04.2014)
Registration requirements - Czech

středoškolské znalosti chemie, matematiky a fyziky

Last update: Nekvindová Pavla (10.04.2014)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Obhajoba individuálního projektu 0.3 7
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 83 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 20
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 80

 
VŠCHT Praha