PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy farmakochemie - B110009
Anglický název: Fundamentals of Chemistry of Pharmaceuticals
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ménová Petra Ing. Ph.D.
Prerekvizity : {prerekvizita pro plnění předmětu Základy farmakochemie}
Záměnnost : N110026, Z110026
Je záměnnost pro: AB110009
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět poskytuje základní informace z oboru farmakochemie, které by měly absolventům VŠCHT pomoci při zahájení profesionální kariéry ve farmaceutickém výzkumu a vývoji, ve výrobě či v distribuci léčiv. Úvodní přednášky jsou věnovány obecné farmakochemii (základní pojmy a definice, základní pojmy z farmakologie, vývoj nových léčiv, registrace léčiv). Hlavní část přednášek je věnována systematické farmakochemii podávající přehled terapeutických skupin léčiv s uvedením struktur nejfrekventovanějších léčiv v těchto skupinách a jejich syntéz.
Poslední úprava: Ménová Petra (24.02.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát:

základní pojmy z farmakologie

metody vývoje nových léčiv a fáze jejich testování

základní terapeutické skupiny léčiv

farmakofory nejfrekventovanějších skupin léčiv a principy jejich farmakologického působení

syntézy nejběžnějších léčiv

Poslední úprava: Ménová Petra (24.02.2021)
Literatura -

Z: Hampl F., Rádl S. Paleček J.: Farmakochemie. 3. vydání. VŠCHT Praha 2015. 9788070808757

D: Vardanyan R., Hruby V. : Syntheses of Essential Drugs. Elsevier, 2006. 9780444521668

D: Kleemann A.; Engel J.; Kutscher B.; Reichert D.: Pharmaceutical Substances, Syntheses, Patents, Applications. 5th ed. Stuttgart : Thieme, 2009. 9783135584058

D: Patrick G. L.: An Introduction to Medicinal Chemistry. 6th ed. Oxford University Press, Oxford 2017. 9780198749691

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Student může přistoupit ke zkoušce ze Základů farmakochemie po splnění následující podmínky:

Úspěšně složil zkoušku z Organické chemie B nebo z Organické chemie II

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část zkoušky trvá 90 min. a je klasifikována 100 body. Písemná zkouška má dvě části:

  • Část A zahrnuje celkem 11 otázek: sedm otázek po pěti bodech zaměřených na reakce související se syntézou léčiv, dvě otázky za celkem devět bodů zaměřené na nakreslení nebo poznání struktur léčiv a dvě otázky po třech bodech zaměřené na farmakologii , tj. celkem 50 bodů
  • Část B zahrnuje celkem 7 otázek: tři rozsáhlejší otázky po deseti bodech zaměřené na syntézu nějakého léčiva včetně jeho vlastností, jednu otázku za pět bodů na stereochemii a tři otázky po pěti bodech zaměřené na speciální farmakologii, tj. celkem 50 bodů

Je-li výsledek písemné zkoušky v části A alespoň 35 bodů a celkový součet výsledků v částech A a B dohromady alespoň 50 bodů, může student skládat ústní zkoušku. Pokud tuto podmínku student nesplnil, je klasifikován známkou "F". Pokud student neuspěje u ústní zkoušky, musí znovu opakovat i písemnou část zkoušky bez ohledu na výsledek té předchozí. Při neomluvené neúčasti na zkouškovém termínu student získává 0 bodů z testu a je klasifikován známkou "F".

Sylaby, vzorové písemky a další materiály jsou umístěny na e-learningu: https://e-learning.vscht.cz/

Nejpravděpodobnější organizace zkoušek:

8:00 - 9:30 Písemná část zkoušky

9:30 Opravování písemné části zkoušky; výsledky jsou postupně zveřejňovány ve studentském informačním systému, případně e-mailem. E-mailem se student dozví čas a místo ústní části zkoušky.

10:30 - 12:30 Obvyklý začátek ústní zkoušky; pořadí studentů si určuje zkoušející. V případě, že je zkoušející zaneprázdněn, se ústní zkouška se může konat později odpoledne nebo jiný den.

Poslední úprava: Ménová Petra (31.08.2022)
Sylabus -

1. Úvod. Základní pojmy a definice

2. Základní pojmy z farmakologie, farmakokinetika, farmakodynamika

3. Metody vývoje nových léčiv. Registrace léčiv

4. Analgetika-antipyretika, nesteroidní protizánětlivé látky

5. Opioidní analgetika

6. Léčiva centrálního nervového systému: celková anestetika, sedativa, hypnotika

7. Léčiva centrálního nervového systému: psychofarmaka

8. Léčiva vegetativního nervového systému: sympatomimetika a sympatolytika

9. Léčiva vegetativního nervového systému: parasympatomimetika a parasympatolytika

10. Lokální anestetika a myorelaxancia

11. Antihistaminika a antialergika; antitusika a expektorancia

12. Léčiva oběhového systému

13. Léčiva trávicího traktu

14. Dezinficiencia a látky používané v terapii infekčních onemocnění

Poslední úprava: Ménová Petra (24.02.2021)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je NUTNO mít minimálně zapsán předmět B110002 Organická chemie B nebo B110004 Organická chemie II.

Před předmětem Základy farmakochemie se DOPORUČUJE absolvovat ještě předmět Základy farmakologie (B111005).

Poslední úprava: Ménová Petra (24.02.2021)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie B (B110002) nebo Organická chemie II (B110004)

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (15.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (15.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha