PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy farmakochemie - Z110026
Anglický název: Basic Pharmacochemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hampl František doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: N110026, AB110009, B110009, S110026
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět poskytuje základní informace z oboru farmakochemie, které by měly absolventům VŠCHT pomoci při zahájení profesionální kariéry ve farmaceutickém výzkumu a vývoji, ve výrobě či v distribuci léčiv. Úvodní přednášky jsou věnovány obecné farmakochemii (základní pojmy a definice, principy vzájemného působení organismu a léčiv, metody používané v designu léčiv, zásady správné výrobní praxe). Hlavní část přednášek je věnována systematické farmakochemii podávající přehled struktur a syntéz nejfrekventovanějších léčiv. Povinné předcházející předměty: Organická chemie I a II. Doporučené předcházející předměty: Biochemie I.
Poslední úprava: Hladíková Jana (14.09.2006)
Literatura

F. Hampl, J. Paleček: Farmakochemie. Vydavatelství VŠCHT v Praze, 2002.

Poslední úprava: Hladíková Jana (14.09.2006)
Sylabus

1. Úvod. Základní pojmy a definice.

2. Interakce léčiv s organismem - základní pojmy z farmakogie.

3. Metody vývoje nových léčiv. Registrace léčiv. Správná výrobní praxe.

4. Analgetika, antipyretika, protizánětlivé látky.

5. Léčiva centrálního nervového systému: celková anestetika, sedativa, hypnotika.

6. Léčiva centrálního nervového systému: psychofarmaka.

7. Léčiva vegetativního nervového systému: sympatomimetika a sympatolytika.

8. Léčiva vegetativního nervového systému: parasympatomimetika a parasympatolytika. Lokální anestetika a myorelaxancia.

9. Antihistaminika a antialergika. Antitusika a expektorancia.

10. Léčiva oběhového systému.

11. Léčiva trávicího traktu.

12. Dezinficiencia a látky používané v terapii infekčních onemocnění.

13. Cytostatika.

14. Vitaminy a hormony.

Poslední úprava: Hladíková Jana (14.09.2006)
 
VŠCHT Praha