PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Kovové materiály - B106005
Anglický název: Metallic Materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Záměnnost : N106018, N106518
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Předmět podává ucelený přehled o kovových materiálech využívaných v současné době. V úvodní části je popsána struktura kovů a slitin a rovněž nejvýznamnější mechanické vlastnosti kovových materiálů. Z konkrétních slitinových systémů je hlavní pozornost věnována slitinám železa, tzn. ocelím a litinám. Popsány jsou rovněž významné neželezné kovy a jejich slitiny.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Studenti budou umět:

Aplikovat vztahy mezi zpracováním, strukturou a mechanickými vlastnostmi kovových materiálů

Aplikovat poznatky o důležitých typech ocelí, litin a slitin neželezných kovů

Navrhovat kovové materiály vhodné pro vybrané technické aplikace

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Z:Vojtěch D., Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006, 8070806001

D:Ptáček L. a kol., Nauka o materiálu I., CERM, Brno, 2001, 8072041932

D:Ptáček L. a kol., Nauka o materiálu II., CERM, Brno, 1999, 8072041304

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-600-1/pages-img/

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

1.Struktura kovových materiálů

2.Mechanické vlastnosti kovových materiálů

3.Deformace kovových materiálů

4.Zpevnění kovových materiálů

5.Lomy kovových materiálů

6.Únava kovových materiálů

7.Slitiny železa - fázový diagram Fe-C, dělení slitin železa

8.Oceli - struktura, tepelné zpracování

9.Oceli - vliv legujících prvků na vlastnosti

10.Oceli - významné typy

11.Litiny

12.Neželezné kovy - hliník, hořčík, titan

13.Neželezné kovy - měď, nikl, olovo, zinek, cín

14.Neželezné kovy - vysokotavitelné kovy, ušlechtilé kovy

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět Obecná a anorganická chemie I(N101005).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Obecná a anorganická chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (13.02.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování zkouškového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha