PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Kovové materiály - N106018
Anglický název: Metallic Materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B106005
Pro druh:  
Garant: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Záměnnost : N106518
Je záměnnost pro: B106005, N106518
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (16.11.2012)
Předmět podává ucelený přehled o kovových materiálech využívaných v současné době. V úvodní části je popsána struktura kovů a slitin a rovněž nejvýznamnější mechanické vlastnosti kovových materiálů. Z konkrétních slitinových systémů je hlavní pozornost věnována slitinám železa, tzn. ocelím a litinám. Popsány jsou rovněž významné neželezné kovy a jejich slitiny.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (30.07.2013)

Studenti budou umět:

Aplikovat vztahy mezi zpracováním, strukturou a mechanickými vlastnostmi kovových materiálů

Aplikovat poznatky o důležitých typech ocelí, litin a slitin neželezných kovů

Navrhovat kovové materiály vhodné pro vybrané technické aplikace

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (30.07.2013)

Z:Vojtěch D., Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006, 8070806001

D:Ptáček L. a kol., Nauka o materiálu I., CERM, Brno, 2001, 8072041932

D:Ptáček L. a kol., Nauka o materiálu II., CERM, Brno, 1999, 8072041304

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ106 (18.11.2012)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-600-1/pages-img/

Sylabus -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (16.11.2012)

1.Struktura kovových materiálů

2.Mechanické vlastnosti kovových materiálů

3.Deformace kovových materiálů

4.Zpevnění kovových materiálů

5.Lomy kovových materiálů

6.Únava kovových materiálů

7.Slitiny železa - fázový diagram Fe-C, dělení slitin železa

8.Oceli - struktura, tepelné zpracování

9.Oceli - vliv legujících prvků na vlastnosti

10.Oceli - významné typy

11.Litiny

12.Neželezné kovy - hliník, hořčík, titan

13.Neželezné kovy - měď, nikl, olovo, zinek, cín

14.Neželezné kovy - vysokotavitelné kovy, ušlechtilé kovy

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět Obecná a anorganická chemie I(N101005).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (16.11.2012)

Obecná a anorganická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.8 23
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha