PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Kovové konstrukční materiály - N106518
Anglický název: Metallic Engineering Materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Záměnnost : N106018
Je záměnnost pro: B106005, N106018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ106 (21.04.2006)
Předmět podává ucelený přehled o kovových materiálech využívaných v současné době. V úvodní části je popsána struktura kovů a slitin a rovněž nejvýznamnější mechanické vlastnosti kovových materiálů. Zmíněny jsou rovněž ostatní fyzikální vlastnosti, zejména elektrické, magnetické, tepelné a optické. Nedílnou součástí předmětu je kapitola pojednávající o nejvýznamnějších technologiích zpracování kovových materiálů. Z konkrétních slitinových systémů je hlavní pozornost věnována slitinám železa, tzn. ocelím a litinám. Popsány jsou rovněž významné neželezné kovy a kovové kompozity.
Literatura
Poslední úprava: TAJ106 (21.04.2006)

1.Vojtěch D.: Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006.

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (09.05.2005)

1.Struktura kovů

2.Struktura slitin

3.Fyzikální vlastnosti kovů

4.Deformace a zpevnění kovových materiálů

5.Lomy a únava kovových materiálů

6.Tečení a opotřebení kovových materiálů

7.Odlévání a tváření kovů a slitin

8.Prášková metalurgie, tepelné zpracování kovových materiálů

9.Obrábění, spojování, povrchové úpravy kovových materiálů

10.Fázový diagram Fe-C

11.Uhlíkové oceli

12.Legované oceli, litiny

13.Významné neželezné kovy a jejich slitiny

14.Kovové kompozitní materiály

 
VŠCHT Praha