PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemical Calculation - S101002
Anglický název: Chemical Calculation
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014 do 2020
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://The course is lectured in winter semester exclusively
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AB101003
Ve slož. prerekvizitě: AB101004, B101004, N101003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
The course focuses on practical basic calculations,which are necessary for the passing of laboratory exercises. The preparation of given concentration solutions also shot or reaction yield calculation according to the chemical equation are content of the course.
Poslední úprava: TAJ101 (20.01.2015)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

correctly calculate shot and reaction yields according to the chemical equation as well as prepare a solution with a given concentration.

Poslední úprava: TAJ101 (20.01.2015)
Literatura - angličtina

Rubešová K.: Basic chemical calculations, VŠCHT Praha, 2000 (http://old.vscht.cz/ach/pub/ChemCalc.pdf)

Dickinson T.R.: Introduction to Chemistry, John Wiley&Sons, Inc., 1979

Poslední úprava: TAJ101 (05.02.2015)
Studijní opory - angličtina

http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: TAJ101 (20.01.2015)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

During the semester three mandatory control tests should be write. Their successful completion are a prerequisite for obtaining credit.

Poslední úprava: TAJ101 (20.01.2015)
Sylabus

1. Units and quantities in chemistry

2. Composition of mixtures

3. Preparation of solutions

4. Dilution and mixing of solutions

5. Saturated solutions, crystalization

6. State equation of ideal gas

7. Oxidation degree, chemical equations enumeration

9. Enumeration of chemical equations using ions

10. Stochiometric calculations

11. Stochiometric calculations and reactions in solutions

12. Stochiometric calculations for gaseous state

13. Basic thermochemistry

14. Complex chemical calculation

Poslední úprava: TAJ101 (20.01.2015)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha