PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Katalýza - Z111005
Anglický název: Catalysis
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Koubek Josef doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: N111005, AB111002, B111002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
1. Principle of accelerating and directing chemical rections 2. Heterogeneous, homogeneous and enzyme catalysis 3. Structure and properties of catalytic complexes 4. Thermodynamic limits of catalysis 5. Kinetics of catalyzed reactions 6. Transport phenomena in solid catalysts 7. Texture of solid catalysts 8. Testing of catalytic activity 9. Characterization of catalysts I (methods AES, EMPA, ESCA) 10. Characterization of catalysts II (methods DRFTIR,LBA,ISS) 11. Characterization of catalysts III (methods SAXS,SEM, XDA) 12. Deactivation and regeneration of catalysts 13. Examples of catalytic application in industry 15. Catalytic applications in environmental protection
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.02.2007)
Sylabus

1. Podstata urychlování a usměrňování chemických reakcí

2. Struktura a vlastnosti katal.komplexů v heterogenní, homogenní a enzymové katalýze

3. Termodynamické hranice katalýzy

4. Kinetika heterogenních, homogenních a enzymově katalyzovaných reakcí

5. Transportní děje v heterogenních a heterogenizovaných katalyzátorech

6. Texturní vlastnosti katalyzátorů

7. Testování katalytické aktivity a selektivity v ideálních katalytických reaktorech

8. Charakterizace katalyzátorů I. (metody AES, EMPA, ESCA, EXAFS apod.)

9. Charakterizace katalyzátorů II. (metody DRFT-IR, ISS, LBA, LEED apod.)

10. Charakterizace katalyzátorů III. (metody SAXS, SEM, SIMS, TEM, TPD, XDA apod.)

11. Dezaktivace, rejuvenace, reaktivace a regenerace katalyzátorů

12. Příprava a výroba katalyzátorů

13. Příklady použití katalyzátorů v průmyslu

14. Příklady použití katalyzátorů v ochraně životního prostředí

Poslední úprava: SMIDOVAL (21.02.2007)
 
VŠCHT Praha