SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Fundamentals of Toxicology and Ecology - Z240011
Title: Základy toxikologie a ekologie
Guaranteed by: Department of Environmental Chemistry (240)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: ZTOE
Guarantor: Kafka Zdeněk doc. Ing. CSc.
Is interchangeable with: N240011, AB240001, B240001
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech

1. Základní pojmy a definice

2. Druhy účinku toxických látek na organismy

3. Osud cizorodých látek v organismu - vstup, distribuce, vylučování

4. Metabolické přeměny toxických látek v organismu- biotransformace

5. Zjišťování toxicity látek a úrovně expozice

6. Významné anorganické škodlivé látky - prvky hlavních skupin

7. Významné anorganické škodlivé látky - prvky vedlejších skupin

8. Významné organické škodlivé látky - uhlovodíky a jejich kyslíkaté deriváty

9. Významné organické škodlivé látky - dusíkaté a sirné látky

10. Bojové chemické látky, radioaktivní látky

11. Bezpečnost práce v chemické laboratoři

12. Legislativní aspekty nakládání s chemickými látkami, zásady první pomoci

13. Ekologie - biotické a abiotické složky ekosystému, základní pojmy a definice

14. Ekologie - kontaminace jednotlivých abiotických složek, sanační opatření

Last update: SMIDOVAL (09.02.2005)
 
VŠCHT Praha