PředmětyPředměty(verze: 877)
Vyučující, akademický rok 2020/2021
  
Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Adresa:
Sídlo:
Fax:
Další informace:  
 
Katedra: Ústav fyzikální chemie (403)
Telefon:
E-Mail: matejkap@vscht.cz
Předměty   
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedra
detail P403018 Vibrační spektroskopie oba 2/1 Jiné [HT] 403
detail P403009 Pokročilé základy fotoniky oba 2/1 Jiné [HT] 403
detail P402014 Vícerozměrné statistické metody oba 2/1 Jiné [HT] 402
detail B403007 Teoretické základy chemie oba 2/2 Z [HT] 403
detail P403015 Statistické zpracování experimentálních dat oba 2/1 Jiné [HT] 403
detail P403022 Moderní nanoskopické techniky studia molekul oba 2/1 Jiné [HT] 403
detail AP402014 Multivariate Statistical Methods oba 2/1 Jiné [HT] 402
detail AP403009 Advanced Fundamentals of Photonics oba 2/1 Jiné [HT] 403
detail AP403022 Modern nanoscopic techniques for molecular investigation oba 2/1 Jiné [HT] 403
detail AP403018 Vibrational Spectroscopy oba 2/1 Jiné [HT] 403
detail AP403015 Statistical treatment of experimental data oba 2/1 Jiné [HT] 403
detail AM403030 Structure and Properties of Molecules letní letní s.:3/1 Zk [HT] 403
detail M402005 Molekulová spektroskopie letní letní s.:2/1 Zk [HT] 402
detail M402022 Pokročilá strukturní analýza farmaceutických látek letní letní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402039 Vícerozměrné statistické metody letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 402
detail N402059 Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv letní letní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail M402016 Vícerozměrné statistické metody letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 402
detail N402082 Teorie a experiment molekulové spektroskopie letní letní s.:2/1 Zk [HT] 402
detail B402011 Úvod do spektrálních metod letní letní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402014 Metody strukturní a povrchové analýzy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail M403022 Struktura a vlastnosti molekul a nízkodimenzionálních materiálů zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 403
detail AM402004 Methods of Structural and Surface Analysis zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail B403017 Seminář programu chemie zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 403
detail M402004 Metody strukturní a povrchové analýzy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail D403024 Statistické zpracování experimentálních dat zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 403
detail D402004 Vibrační spektroskopie zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 403
detail N402060 Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402051 Analytická chemie A zimní zimní s.:2/1 KZ [HT] 402
detail S402014 Methods of Structural and Surface Analysis zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 402
detail N402087 Teoretické základy chemie zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 403
 
VŠCHT Praha