PředmětyPředměty(verze: 908)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedra
detail B107008 Laboratoř chemie a technologie anorganických nekovových materiálů zimní zimní s.:0/6, KZ [HT] 107
detail AM107013 Characterization of Particles and Microstructures zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 107
detail AM107001 Mechanics of Materials zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 107
detail AM107021 Ceramic Science and Technology zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 107
detail AM107014 Microstructure and Properties of Heterogeneous Materials zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 107
detail M107018 Zpracování odpadů-stavební hmoty,sklo,keramika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 107
detail M107014 Mikrostruktura a vlastnosti heterogenních materiálů zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 107
detail M107013 Charakterizace částic a mikrostruktur zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 107
detail M107012 Laboratoř specializace - anorganické nekovové materiály zimní zimní s.:0/10, KZ [HT] 107
detail B107007 Historie chemie a materiálů zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 107
detail B107006 Koroze biomateriálů zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 107
detail B107003 Technická mineralogie zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 107
detail AM150009 Laboratory project - Chemistry, Technology, and Materials II zimní zimní s.:0/10, KZ [HT] 107
detail AM107020 Glass Science and Technology zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 107
detail AB107004 Fundamentals of Glass and Ceramic Technologies zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 107
detail P107008 Mechanismy degradace anorganických nekovových materiálů a metody jejich konzervování zimní zimní s.:3/0, Jiné [HT] 107
detail B107004 Základy sklářských a keramických technologií zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 107
detail M107017 Spektroskopická a mikroskopická charakterizace materiálů zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 107
detail M107015 Sklo-keramické materiály pro farmacii a lékařství zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 107
detail M107011 Technologie skla zimní zimní s.:4/1, Z+Zk [HT] 107
detail M107009 Technologie anorganických pojiv zimní zimní s.:4/1, Z+Zk [HT] 107
detail M107005 Koroze a aplikace vysokoteplotních materiálů a anorganických pojiv zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 107
detail M107004 Modelování chemických procesů zimní zimní s.:1/2, KZ [HT] 107
detail B107009 Historické způsoby výroby a zpracování skla a keramiky zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 107
detail B107010 Povrchové úpravy a konzervování skla a keramiky zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 107
detail M107001 Mechanika materiálů zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 107
detail M107002 Chemie anorganických materiálů I zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 107
detail M107008 Přenosové jevy v materiálovém inženýrství zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 107
detail M107010 Technologie keramiky zimní zimní s.:4/1, Z+Zk [HT] 107
detail M107007 Procesy a zařízení ve sklářském průmyslu letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 107
detail M107006 Procesy a zařízení v keramickém průmyslu letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 107
detail AM150008 Laboratory project - Chemistry, Technology, and Materials I letní letní s.:0/10, KZ [HT] 107
detail M107003 Chemie anorganických materiálů II letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 107
detail B107005 Glazury, engoby, keramické barvy a dekorační techniky letní letní s.:2/0, Zk [HT] 107
detail AM107017 Spectroscopic and Microscopic Characterization of Materials letní letní s.:3/0, Zk [HT] 107
detail AB107001 Inorganic Non-Metallic Materials letní letní s.:2/0, Zk [HT] 107
detail B107001 Anorganické nekovové materiály letní letní s.:2/0, Zk [HT] 107
detail M107016 Optické a elektrické vlastnosti skla a keramiky letní letní s.:3/0, Zk [HT] 107
detail D107002 Nové technologie v oboru skla a keramiky oba 0/0, Jiné [HT] 107
detail P107007 Mezinárodní letní/zimní škola zaměřená na chemie skla nebo keramiky oba 2/1, Jiné [HT] 107
detail P107006 Teorie a charakterizace disperzních systémů a heterogenních materiálů oba 3/0, Jiné [HT] 107
detail P107005 Struktura skelného stavu oba 3/0, Jiné [HT] 107
detail P107004 Skelné a sklokeramické materiály v lékařství a farmacii oba 3/0, Jiné [HT] 107
detail P107003 Kinetika a mechanismy vysokoteplotních procesů oba 3/0, Jiné [HT] 107
detail P107002 Spektroskopické metody studia pevných látek oba 3/0, Jiné [HT] 107
detail P107001 Nové technologie v oboru skla a keramiky oba 3/0, Jiné [HT] 107
detail AP107007 International Summer/Winter School Dedicated to Chemistry of Glass or Ceramics oba 2/1, Jiné [HT] 107
detail AP107006 Theory and Characterization of Disperse Systems and Heterogeneous Materials oba 3/0, Jiné [HT] 107
detail AP107005 Structure of Glass oba 3/0, Jiné [HT] 107
detail AP107004 Glass and Glass-ceramic Materials in Medicine and Pharmacy oba 3/0, Jiné [HT] 107
detail AP107003 Kinetics and Mechanisms of High-Temperature Processes oba 3/0, Jiné [HT] 107
detail AP107002 Spectroscopical Methods for Study of Solids oba 3/0, Jiné [HT] 107
detail AP107001 New Technologies in Glass and Ceramics oba 3/0, Jiné [HT] 107
detail D107004 Spektroskopické metody studia pevných látek oba 0/0, Jiné [HT] 107
detail D107008 Struktura skelného stavu oba 0/0, Jiné [HT] 107
detail D107006 Kinetika a mechanismy vysokoteplotních procesů oba 0/0, Jiné [HT] 107
detail D107009 Teorie a charakterizace disperzních systémů a heterogenních materiálů oba 0/0, Jiné [HT] 107
detail D107007 Skelné a sklokeramické materiály v lékařství a farmacii oba 0/0, Jiné [HT] 107
 
VŠCHT Praha