PředmětyPředměty(verze: 902)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedra
detail AB216001 Coal and Gas Processing and Utilization letní letní s.:2/0, Zk [HT] 216
detail AB216002 Atmospheric Chemistry zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 216
detail AB216004 Purification of Waste Gases letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 216
detail AB216005 Environmetal Legislation zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 216
detail AB216006 Principles of Atmosphere Analytics zimní zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] 216
detail AB216007 Climate Change oba 2/0, Zk [HT] 216
detail AM216003 Atmosphere Analytics zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 216
detail AM216011 Atmosphere Analytics: Laboratory letní letní s.:0/6, KZ [HT] 216
detail AM216021 Atmospheric Pollution Control oba 1/1, Zk [HT] 216
detail AP216001 Chemistry of atmospheric processes oba 3/0, Jiné [HT] 216
detail AP216002 Reducing air emissions from industrial processes and energy generation oba 3/0, Jiné [HT] 216
detail AP216003 Metering, regulation and recent trends in gas industry oba 3/0, Jiné [HT] 216
detail AP216004 Analytical methods used for atmosphere pollution evaluation oba 3/0, Jiné [HT] 216
detail AP216005 Natural Gas Processing and Utilization oba 3/0, Jiné [HT] 216
detail AP216006 Fuels utilization for energy production oba 3/0, Jiné [HT] 216
detail AP216007 Adsorption materials and their usage in technical practice oba 3/0, Jiné [HT] 216
detail AP216008 Energetic Using of Biomass oba 3/0, Jiné [HT] 216
detail B216001 Zpracování a využití uhlí a plynu letní letní s.:2/0, Zk [HT] 216
detail B216002 Chemie ovzduší zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 216
detail B216004 Čištění odpadních plynů letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 216
detail B216005 Environmentální legislativa zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 216
detail B216006 Základy analytiky ovzduší zimní zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] 216
detail B216007 Změna klimatu oba 2/0, Zk [HT] 216
detail B216008 Zachycování, skladování a využití oxidu uhličitého letní letní s.:2/0, Zk [HT] 216
detail B216009 Fyzikálně chemické procesy v atmosféře oba 2/1, Z+Zk [HT] 216
detail D216001 Chemie ovzduší oba 0/0, Jiné [HT] 216
detail D216004 Analýza ovzduší zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 216
detail D216006 Plynárenství oba 0/0, Jiné [HT] 216
detail D216008 Energetické využití paliv oba 0/0, Jiné [HT] 216
detail D216011 Adsorpční materiály letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 216
detail D216047 Energetické využití biomasy oba 0/0, Jiné [HT] 216
detail M216001 Analýza plynných látek, detekce toxických plynů a aerosolů zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 216
detail M216002 Právní základy znalecké činnosti zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 216
detail M216003 Analytika ovzduší zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 216
detail M216004 Technologie ochrany ovzduší oba 2/1, Z+Zk [HT] 216
detail M216005 Čištění plynu letní letní s.:3/0, Zk [HT] 216
detail M216006 Plynárenství zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 216
detail M216007 Přeprava a distribuce plynu zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 216
detail M216008 Laboratoř tuhých paliv letní letní s.:0/8, KZ [HT] 216
detail M216009 Adsorpční procesy zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 216
detail M216010 Technologie uhlí zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 216
detail M216011 Laboratoř analytiky ovzduší letní letní s.:0/6, KZ [HT] 216
detail M216012 Laboratoř plynných paliv zimní zimní s.:0/8, KZ [HT] 216
detail M216013 Laboratorní projekt specializace Plynná a pevná paliva zimní zimní s.:0/8, KZ [HT] 216
detail M216014 Spalování paliv zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 216
detail M216015 Koksárenství letní letní s.:2/1, Zk [HT] 216
detail M216016 Výroba energie z biomasy letní letní s.:2/0, Zk [HT] 216
detail M216017 Plynná biopaliva letní letní s.:2/0, Zk [HT] 216
detail M216019 Bezpečnost a spolehlivost v energetice a průmyslu letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 216
detail M216020 Hodnocení rizik v technických procesech zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 216
detail P216001 Chemie atmosférických procesů oba 3/0, Jiné [HT] 216
detail P216002 Snižování emisí do ovzduší z průmyslových procesů a při výrobě energie oba 3/0, Jiné [HT] 216
detail P216003 Měření, regulace a trendy v plynárenském průmyslu oba 3/0, Jiné [HT] 216
detail P216004 Analytické metody hodnocení znečištění a znečišťování ovzduší oba 3/0, Jiné [HT] 216
detail P216005 Zpracování a využití zemního plynu oba 3/0, Jiné [HT] 216
detail P216006 Energetické využití paliv oba 3/0, Jiné [HT] 216
detail P216007 Adsorpční materiály oba 3/0, Jiné [HT] 216
detail P216008 Energetické využití biomasy oba 3/0, Jiné [HT] 216
 
VŠCHT Praha