PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Metallurgy - AB106003
Anglický název: Fundamentals of Extractive Metallurgy and Metals Recycling
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)
The subject emphasizes the fundamental physical-chemical principles involved in dressing ores and metal-bearing wastes and in metallurgical reactions utilized for pyrometallurgical or hydrometallurgical production of metals. The practical applications of the individual processes are demonstrated on the iron and steel production, the production of basic non-ferrous metals and main processes used to recycle metal-bearing wastes.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

Studenti budou umět:

Fundamental principles of metal extraction

Various metallurgical unit processes: grinding, milling, roastin

Production of most important metals by hydrometallurgical, pyrometallurgical and electrometallurgical way

Main metals recycling methods

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

Z:Moore J. J.: Chemical Metallurgy, Butterworths London 1990, 0750616466

Z: Principles of Extractive Metallurgy, Tapir Academic Press 2004, 8251919223

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

http://web.vscht.cz/vun/vun.htm

http://steeluniversity.org/content/html/eng/default.asp?catid=1&pageid=1016899460

http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/recycling-metals/index.php

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

1. Dressing of primary raw materials (physical and physical-chemical processes)

2. Roasting (sulfating, oxidizing, chloridizing), thermal decomposition

3. Reduction of metallic oxides and halides

4. Reduction smelting, function and properties of slags

5. Production of pig iron

6. Steelmaking, steel refining

7. Production of lead and zinc

8. Matte smelting, production of copper and nickel

9. Fused salt electrolysis, production of aluminum and magnesium

10. Pyrometalurgical refining processes, production of pure metals

11. Principles of hydrometallurgical production of metals

12. Leach liquors refining, isolation of metals from solution, electrochemical refining

13. Electrometallurgy

14. Metal Recycling

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

Basic inorganic chemistry, Basic physical chemistry

 
VŠCHT Praha