PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Metallurgy - AB106003
Anglický název: Fundamentals of Extractive Metallurgy and Metals Recycling
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
The subject emphasizes the fundamental physical-chemical principles involved in dressing ores and metal-bearing wastes and in metallurgical reactions utilized for pyrometallurgical or hydrometallurgical production of metals. The practical applications of the individual processes are demonstrated on the iron and steel production, the production of basic non-ferrous metals and main processes used to recycle metal-bearing wastes.
Poslední úprava: Kubová Petra (14.01.2018)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Studenti budou umět:

Fundamental principles of metal extraction

Various metallurgical unit processes: grinding, milling, roastin

Production of most important metals by hydrometallurgical, pyrometallurgical and electrometallurgical way

Main metals recycling methods

Poslední úprava: Kubová Petra (14.01.2018)
Literatura - angličtina

Z:Moore J. J.: Chemical Metallurgy, Butterworths London 1990, 0750616466

Z: Principles of Extractive Metallurgy, Tapir Academic Press 2004, 8251919223

Poslední úprava: Kubová Petra (14.01.2018)
Studijní opory - angličtina

http://web.vscht.cz/vun/vun.htm

http://steeluniversity.org/content/html/eng/default.asp?catid=1&pageid=1016899460

http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/recycling-metals/index.php

Poslední úprava: Kubová Petra (14.01.2018)
Sylabus - angličtina

1. Dressing of primary raw materials (physical and physical-chemical processes)

2. Roasting (sulfating, oxidizing, chloridizing), thermal decomposition

3. Reduction of metallic oxides and halides

4. Reduction smelting, function and properties of slags

5. Production of pig iron

6. Steelmaking, steel refining

7. Production of lead and zinc

8. Matte smelting, production of copper and nickel

9. Fused salt electrolysis, production of aluminum and magnesium

10. Pyrometalurgical refining processes, production of pure metals

11. Principles of hydrometallurgical production of metals

12. Leach liquors refining, isolation of metals from solution, electrochemical refining

13. Electrometallurgy

14. Metal Recycling

Poslední úprava: Kubová Petra (14.01.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

Basic inorganic chemistry, Basic physical chemistry

Poslední úprava: Kubová Petra (14.01.2018)
 
VŠCHT Praha